KRASNE DŁUSKO /Lauske/

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1388(Dlusko), choć metryka Krasnego Dłuska jest starsza. Stanisław Kozierowski identyfikuje Krasne Dłusko z osadą Dutsco wzmiankowaną w 1251-57 jako własność cystersów z Paradyża. Wzmiankowana wielokrotnie: 1404-Stare Dluszko, 1412-Dluszko, 1415-Nowy Dluszco, Antiquum Dluszco, 1417-Dluszsko, 1420-Dlusko, 1944-Lauske. W 1388 roku własność szlachecka Mikołaja Dłuskiego herbu Kotwicz. W 1415 roku podział wsi na Dłusko Nowe i Dłusko Stare. W 1415-20 wzmiankowany Piotr z Pakosławia Pakosławski. Od 1430 roku do początków XVII wieku należała do rodziny Herstopskich(Hersztopskich). Wymienieni: bracia Wojciech, Marcin, Andrzej  Herstopscy(Hersztopscy)(1463, 1469), Andrzej Herstopski(Hersztopski) z żoną Katarzyną Policką(1471). W 1472 roku Włodek Policki zakupił w Krasnym Dłusku1łan ziemi od Marcina Herstopskiego(Hersztopskiego). W 1499 roku wzmiankowany Jan Herstopski(Hersztopski), syn Andrzeja. W 1574 roku wymienieni Łukasz i Wawrzyniec Herstopscy(Hersztopscy), synowie Marcina. Prawdopodobnie od nich dobra zakupuje Hieronim von Kalckreuth z Pomorska koło Zielonej Góry. Przed 1650 rokiem rodzina von Kalckreuth sprzedaje wieś Gembickim z Lubikowa.  Później należy do: Ponińscy, Belina-Węsierskich(1845r.). W 1846 roku własność Albina Węsierskiego. W 1857 roku własność hrabiny Ludowici Węsierskiej, z domu hrabianki Kwileckiej. W 1870 roku własność rodziny Pflug– majątek obejmował 1221ha.  W 1877 roku majątek wchodził w skład dóbr Nowej Niedrzwicy, której właścicielem był Adolph Pflug. a administratorem Ernst Pflug. W 1896 roku majątek o powierzchni 1194,44 należał do Richarda Pflug. W tym czasie w skład majątku wchodziły dobra Nowa Niedrzwica(Hermsdorf). Na początku XX w. majątek był własnością Marthy Weber a administratorem był H. Koschitzki. W 1907 roku majątek o powierzchni 1239ha należał do Marthy Weber, wdowy Pflug, z domu Gubalke.  Majątek w 1913 roku o powierzchni 1239ha należał do Wernera Pflug.

Po 1945 roku w posiadaniu PGR, od lat 90-tych AWRSP. Od 2001 roku pałac jest własnością prywatną z przeznaczeniem na pensjonat. Obecnie zamknięty wystawiony na sprzedaż.

Krasne Dlusko-ok. Skwierzyny, palac

Krasne Dłusko-pałac

Krasne Dlusko- palac

PAŁAC

Pierwsza wzmianka o dworze pochodzi z 1734 roku, kiedy właścicielem majątku był Franciszek Poniński, starosta kopanicki. Obecny pałac pochodzi z końca XIX wieku, wybudowany na planie prostokąta, bryła wzbogacona trzema ryzalitami od frontu, nakryta dwuspadowym dachem.
Z oryginalnego wyposażenia zachowały się: stolarka schodów reprezentacyjnych, obiegających z dwóch stron wnętrze, a także drzwi, boazeria ścian, belkowy strop malowany w wici roślinne oraz fragmenty ozdobnego pieca w formie kanelowanej kolumny., przebudowany współcześnie na kominek. Zachowana dawna sala balowa z podestem na orkiestrę, obudowana współcześnie boazerią, tracąc tym samym cechy stylowe.

Screen Shot 178