KARGOWA /Unruhstadt/

HISTORIA MIASTA 

Kargowa to niewielkie miasteczko w powiecie zielonogórskim.Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1360 roku, kiedy była własnością Dzierżykraja. Później jako właścicieli wymienia się rodzinę von Kottwitz. Od XVI wieku jest w posiadaniu Żychlińskich. W roku 1641 od Wojciecha Żychlińskiego kupuje Kargową Jerzy von Unruh. Podczas “potopu” szwedzkiego w uznaniu zasług, Krzysztof von Unruh otrzymuje od króla polskiego, Jana Kazimierza przywilej założenia miasta.  Szwagrem Krzysztofa jest właściciel Bojanowa- Maciej Bojanowski. Stąd zamysł budowy miasta na wzór Bojanowa. W XVII  wieku miasto przejmuje król Polski, August II. Po jego śmierci Kargowa znów znalazła się w rękach rodziny von Unruh, w 1837 roku stała się własnością skarbu pruskiego, później kilkakrotnie zmieniała właścicieli. Ostatnimi właścicielami przed wojną była rodzina Richter. Po wojnie w pałacu mieściły się biura PGR. Od 2002 roku jest własnością prywatną.

Kargowa- pałac od ogrodu

Kargowa- pałac od frontu

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY

Zespół pałacowy składający się z: pałacu, oficyny, budynków gospodarczych, spichlerzu i parku. Pałac zbudowany w latach 1731-32 z inicjatywy króla polskiego i elektora saskiego Augusta II Mocnego, który chciał tu mieć rezydencję na trasie z Drezna do Warszawy i bazę dla wojska. Budowlę projektował architekt królewski Jan Krzysztof Knoffel. Roboty nadzorował inny królewski architekt – Karol Fryderyk Poppelmann. Przy budowie pracował także rzeźbiarz Kirchner. Pałac jest zrealizowaną częścią planowanej obszernej rezydencji królewskiej, o czterech dziedzińcach z ogrodem pośrodku. Zrealizowaniu całości założenia, znanego z zachowanych planów i rysunków, przeszkodziła śmierć króla. Murowany, dwukondygnacyjny pałac, wzniesiony na miejscu starego zamku, założony jest na planie prostokąta z dwoma krótkimi skrzydłami od strony zajazdu, z ryzalitami na osi środkowej. Ryzalit frontowy o wklęsłej linii boków, ujęty półkolumnami i pilastrami, zwieńczony jest szczytem o linii łamanej. Ryzalit ogrodowy płaski, dekorowany analogicznie, zwieńczony trójkątnym tympanonem. We wnętrzu sufity z fasetą. Budowla zachowana dobrze, o nie zmienionych barokowych cechach stylowych. Od strony południowej do pałacu przylega niewielki park krajobrazowy z aleja dojazdową, założony w XVIII wieku

Kargowa- palac

Kargowa, lubuskieKargowa

Kargowa-park pałacowy, lubuskie

Kargowa-park, lubuskie

DSC_0472DSC_0476DSC_0482

ZAMEK

Na przełomie XIV-XV wieku w Kargowej stał zamek zbudowany przez rodzinę von Kottwitz. O założeniu, wyglądzie nic nie wiemy. Na miejscu starego zamku w XVII wieku wybudowano barokowy pałac dla ówczesnych właścicieli- Unruhów. Była to budowla piętrowa na rzucie podkowy, z parą krótkich skrzydeł bocznych i ryzalitem na osi fasady. W 1730 roku pałac przechodzi na własność króla Augusta II, po podpisaniu umowy z Karolem von Unruh. W latach 1731-32 z inicjatywy Augusta Mocnego w Kargowej zbudowano nowy pałac w stylu barokowym. W 1735 roku w czasie działań wojennych nowo wybudowane założenie zostało zniszczone. Splądrowany i spalony pałac Unrugów odbudowano, znacznie jednak upraszczając jego formę architektoniczną.

kargowa-1938-lubuskie