KARSZYN /Grossheiden vel Karschin/

Wieś położona w gminie Kargowa powiatu zielonogórskiego. Majątek wchodził w część dóbr otyńskich i należał w XVIII i XIX wieku do księcia kurlandzkiego Birona, później jego córki, Doroty de Talleyrand-Perigord, od 1862 roku do córki Doroty, Pauliny markizy de Castellane. Po jej śmierci majątek przejmuje zięć Pauliny, Antoni Wilhelm książę Radziwiłł. We wsi pozostałości po założeniu folwarcznym oraz willa Richarda Goeldnera, właściciela fabryki cygar.

karszyn-1938-lubuskie

Karszyn- pałac