KUŹNICA GŁOGOWSKA /Hammer/

Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiają się w 1759 roku w czasie wojny siedmioletniej, kiedy to wojska rosyjskie rozbiły obóz pod wsią i plądrowały okolicę. Kuźnica Głogowska należała w XVIII wieku do rodu von Barnitz hrabiów von Fernemont. Od lat 80-tych XIX wieku do 1945 roku w rękach rodu von Haugwitz.

kuznica-glogowska-1938-lubuskie