Kijewice /Kiewitz/

Wieś leżąca w gminie Skwierzyna powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1270 roku/Kyiewo/, należała wtedy do kościoła santockiego. Około 1313 roku(Kiweiz) część gruntów w posiadaniu klasztoru w Zemsku. W 1394 roku(Kygevicze) o ziemie w ok. Kijewic spór toczyli Mikołaj Baworowski i Dobiesław Kwilecki. W 1845 roku majątek należał do miasta Skwierzyna. W 1870 i 1877 roku majątek o areale 509ha i 500ha posiadał Gustav Masche. W 1896 roku jego majątek obejmował 481,86ha. W XIX wieku folwark nosił nazwę „Czajka”. W 1907 roku majątek o powierzchni 482ha należał do kapitana w stanie spoczynku Fritza von Meyerinck. W 1913 roku majątek o powierzchni 482ha należał do Alfreda Iffland z Piotrowa.

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

W połowie XIX wieku we wsi zbudowano dwór, który przetrwał do 1945 roku. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy, zaniedbany o powierzchni 15,50 ha oraz resztki zabudowy folwarcznej.

Screen Shot 155