KŁODAWA /Kladow/

Wieś gminna położona w powiecie gorzowskim. Na początku XIII wieku była pod protektoratem kasztelanii santockiej. W połowie XIII wieku przechodzi w ręce margrabiów brandenburskich. Po raz pierwszy wymieniona w 1300 roku, aczkolwiek nazwa rzeki Kłodawa pojawia się w dokumencie lokacyjnym miasta Gorzowa w 1257 roku. Na początku XIV wieku należała do cystersów z Kołbacza. Od 1539 roku, po upadku klasztoru, dobra przejmuje margrabia kostrzyński Jan. Od tego czasu przez kolejne 400 lat w Kłodawie znalazła się siedziba administracji leśnej.

Kłodawa dwór

Kłodawa-dwór

Kłodawa1

DWÓR

We wsi dwór szachulcowy z około 1830 roku, obecnie siedziba Nadleśnictwa Kłodawa. Do założenia należy również: stodoła oraz budynek oficjalistów.

We wsi dobra leżące przy drodze do Wojcieszyc należące w latach 20-tych XX wieku do rodziny Gohlke– wymieniany Martin Gohlke.

klodawa-1934-lubuskie