KŁODAWA /Kladow/

Wieś gminna położona w powiecie gorzowskim. Na początku XIII wieku była pod protektoratem kasztelanii santockiej. W połowie XIII wieku przechodzi w ręce margrabiów brandenburskich. Po raz pierwszy wymieniona w 1300 roku, aczkolwiek nazwa rzeki Kłodawa pojawia się w dokumencie lokacyjnym miasta Gorzowa w 1257 roku. W 1300 roku margrabia Albrecht III nadaje wieś cystersom z Mironic. Na początku XIV wieku należała do cystersów z Kołbacza. Od 1539 roku, po upadku klasztoru, dobra przejmuje margrabia kostrzyński Jan. Od tego czasu przez kolejne 400 lat w Kłodawie mieściła się siedziba administracji leśnej. W 1879 roku majątek o powierzchni 401ha należący do domeny państwowej dzierżawił niejaki Dietz von Bayer z Mironic. W 1896 roku majątek ten obejmował 652ha powierzchni. W 1914 roku majątek państwowy podzielony na część wschodnią i zachodnią. Drugi z majątków położony przy drodze do Wojcieszyc należał do rodziny Gohlke. W 1914 roku majątek obejmował 125ha i należał do Pani Anny Gohlke, z domu Jahns. W 1929 roku majątek Martina Gohlke obejmował 125ha. Drugi z majątków będący domeną państwową dzierżawiony był przez rodzinę Dietz von Bayer.

Kłodawa dwór

Kłodawa-dwór

Kłodawa1

DWÓR

We wsi dwór szachulcowy z około 1830 roku, obecnie siedziba Nadleśnictwa Kłodawa. Do założenia należy również: stodoła oraz budynek oficjalistów.

FOLWARK

Po założeniu zachowały się budynki gospodarcze.

klodawa-1934-lubuskie