KOLSKO /Kolzig/

Wieś gminna położona w powiecie nowosolskim. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1376 roku, w tym czasie wieś była własnością rodu rycerskiego von Zabel(Zabeltitz) z Otynia. Początki miejscowości nie są znane, prawdopodobnie powstała w połowie XIV wieku. We władaniu Zabetitzów(w skład majątków rodowych wchodził pobliski Konotop), Kolsko pozostawało do końca XV wieku. Po roku 1499 jako właściciela wymienia się Hansa von Kottwitz z Konotopu, w 1505 roku Nickela von Kottwitz. potem rodzinę von Lӧben– w 1521 roku wzmiankowany Christoph von Lӧben. W 1531 roku Kolsko było własnością braci Balthazara, Melchiora i Hieronima von Burckersdorf.  Margaretha von Burckersdorf wychodząc za mąż za Balthasara von Kittlitz wniosła Kolsko w wianie rodzinie von Kittlitz, która posiadała miejscowość od 1583 roku do 1687 roku. W 1691 roku dobra były w posiadaniu Heinricha Johanna hrabiego von Dünnewald. Od 1718 roku dobra w rękach Johanna Ferdinanda barona von Müllenau. Po śmierci barona zabitego przez kozaków w roku 1759, dobra przejmuje Johann Hieronim baron von Müllenau, który sprzedał majątek siostrzeńcowi Johanna Ferdinanda, Johannowi Rudolfowi von Gersdorf(*1736-+1799). W 1766 roku von Gersdorf sprzedaje majątek Ernstowi Wilhelmowi von Schlabrendorf. Jego syn, Christian Georg Gustav hrabia von Schlabrendorf umiera bezpotomnie dnia 22.08.1824 roku. Po śmierci hrabiego dobra w 1838 roku od spadkobierców zakupił Ludwig von Klitzing. Ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku był Joachim von Klitzing. Po 1945 roku w majątku utworzono PGR a pałac zaadoptowano na szkołę, istniejącą do dzisiaj.

 

Kolsko ok. Z. Gory (3)- widok z drogi

Kolsko- palac i kosciol katolicki

Kolsko ok. Zielonej Gory

PAŁAC

Prawdopodobnie pierwsza siedziba została zbudowana za czasów von Kottwitz. Za czasów pierwszego z von Klitzing zbudowano dwór możliwe, że na fundamentach starszej budowli. W 1867 roku do dworu dobudowano nowe skrzydło o wieżę, nadając mu cech neogotyckich. W pobliżu założono obszerny park krajobrazowy. Prowadzono również inwestycje w majątku budując cegielnię, gorzelnię i trzy młyny wietrzne. Folwark specjalizował się w hodowli owiec i bydła. Zmieniła się również zabudowa wsi, powstały dwie szkoły wyznaniowe i restauracja. W 1845 roku Kolsko liczyło 899 mieszkańców, wtym 387 katolików. W końcu XIX wieku majątek ziemski w Kolsku obejmował kilka wsi i folwarków- Karsch, Lipke, Jeschane, Grunwald, Schlabrendorf.

kolsko-1894-lubuskie