KLĘPSK /Klemzig/

Wieś położona w gminie Sulechów powiatu zielonogóskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1314 roku. Jako właściciel wsi pojawia się komes Jaktor z żoną Jadwigą. W 1385 roku jako właścicieli wymienia się rody von Kalckreuth/de Calkrute/ i von Treppelen. W 1438 roku we wsi zamieszkuje Heindrich von Unruhe. Wieś podzielona na część Górną i Dolną. Jako właściciele ponownie pojawiają się rody: von Unruh/Melchior von Unruh/-część Górnavon Kalckreuth- część Dolna.  Część Dolna należała do rodu von Kalckreuth  prawd. do XIX wieku. W 1565 roku właścicielem Klępska Górnego był Hans von Unruh. W 1638 roku wzmiankowana Barbara von Kalckreuth. Dość częste zmiany właścicieli części Górnej- w XVII wieku w posiadaniu rodu von Troschke(1724). W XVIII wieku należy do rodziny von Rothenburg. W 1797 roku po śmierci Sigismunda Adriana von Rothenburg dobra pod kuratelą Johanna Samuela von Schlichting. W pierwszej połowie XIX wieku Klępsk Dolny oraz Karczyn w posiadaniu książąt von Reuss von Plauen– wymienia się Heinricha XXIX(1803) oraz Heinricha LX księcia von Reuss von Plauen. W 1844 roku właścicielką dóbr była wdowa po nim, z domu księżniczka Schӧnaich-Carolath oraz ich córka księżniczka Caroline Henriette von Reuss, późniejsza hrabina von Pückler.  W 1844 roku sprzedano majątek Królewskiemu Towarzystwu Handlu Morskiego. W 1851 roku majątek posiadała rodzina von Wentzel– tutaj dnia 04.11.1851 roku urodził się porucznik  Ernst von Wentzel. Od 1852 roku własność kupca z Hamburga Franza Friedricha Beyme. W 1879 roku majątek należał do Roberta Heinricha Heyder i liczył 987,10 ha gruntów. Na początku XX wieku dobra nadal w rękach rodziny Heyder. Ostatnimi właścicielami dóbr klępskich była rodzina von Philippsborn. W 1929 roku właścicielem dóbr był Friedrich Wilhelm von Philippsborn-Klemzig. W latach 1930-1940 pod zarządem rodziny von Keyserlingk.

Klępsk, lubuskie

Klępsk- na wschód od Sulechowa- pałac od strony parku

Klępsk- stary pałac001

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

W części Dolnej  położony był zespół pałacowo-parkowy. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy/1,4ha/. Przy kościele założenie folwarczne. Prawdopodobnie na jego terenie stał dwór, starsza siedziba właścicieli wsi. Widoczne budynki folwarczne, podwórko, część parku. W części Górnej  pozostałości po założeniu dworsko-folwarcznym.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE-KLĘPSK DOLNY

klepsk-1938-lubuskie