KOMAROWO-SZPROTAWA /Mückendorf/

Dawna wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego, obecnie dzielnica Szprotawy-Zarzecze ul. 3 Maja. Wzmianka o wsi pojawia się w 1406 roku, kiedy E. von Lessnow sprzedał wieś miastu Szprotawa. Na terenie dawnej wsi zachowała się neoklasycystyczna willa z folwarkiem i stawem oraz resztką parku.

Komarowo-Szprotawa 1911, lubuskie