KOMORÓW /Mückenberg/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1403 roku. W tym czasie była własnością miasta Gubin. W 1475 roku własność obywatela miasta Gubin, niejakiego Christoffel. Od 1512 roku do 1945 roku ponownie własność miasta Gubin. Prawdopodobnie od 1854 roku powstały majątek w dzierżawie. W 1879 roku majątek o areale 164,43ha należał do miasta Gubin a był dzierżawiony przez niejakiego Schütze. W 1896 roku majątek o powierzchni 166 ha nadal należał do miasta Gubin. W 1914 i  1929 roku majątek obejmował 172ha gruntów i nadal należał do miasta Gubin.

MAJĄTEK

W części wschodniej wsi istniało założenie dworskie. Po założeniu zachował się jeden budynek.

W miejscowości drugi majątek W północnej części wsi położony był folwark(Grund Vorwerko powierzchni 35,5ha należący do 1939 roku Gg.Kempe, obecnie siedziba nadleśnictwa . Zachował się budynek mieszkalny(dwór?).

komorow-2-1933-lubuskie