KONIN ŻAGAŃSKI /Kunau vel Cunau/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Iłowa powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1346 roku. W tym czasie część gruntów była w posiadaniu rodu von Hackeborn, później von Pack/Bock/ i von Biberstein z Żar oraz szpitala żarskiego. Rody von Pack i Biberstein posiadają grunty w Koninie Żagańskim do 1443 roku. W latach 1467-1538 część majątku należy do rodziny von Kottwitz(część środkowa wsi przejęta od rodziny von Bolberitz przez małżeństwo). W 1474 roku część gruntów należała do rodu von Melhose z Miłoszowa. Na krótko dobra w rękach cesarskich/1538/, by przejść w tym samym roku w posiadanie rodu von Nechern z Chich a następnie w ręce rodu von Promnitz z Wichowa, później z Żar. Posiadają dobra we wsi do 1557 roku. Później następują dość częste zmiany właścicieli: w 1559 roku pojawia się rodzina von Oppel z Lipinek Łużyckich, w 1560 roku rodzina von Schellendorf/wymieniana do 1678 roku/, ponownie w rękach cesarskich w 1560 i 1566 roku, w latach 1567-1844 dobra w rękach właścicieli Iłowej, rodzina von Strutz/1844-1894/, 1894 pani von Gersdorf z Drezna i pani von Stephany, obie z domu von Strutz, rodzina Wanger/1894-1903/, Bank Ziemski z Berlina/1903-1905/, Zuhlte/1905-1910/, ponownie Bank Ziemski z Berlina w roku 1910, Heinze/1910-1912/, Grossmann /1912-1920/, Bothe/1920-1926/, Kasa Oszczędnościo-Pożyczkowa z Żagania 1926, Schencke /1926-1933/, stowarzyszenie kupców z Iłowej/1933-1940/.

Hackeborn

Pack (3)

Biberstein (3)

Kottwitz (2)

Mehlhosen

Naecher

Promnitz (7)

Oppel

Schellendorf

ZESPÓŁ DWORSKI

W centralnej części wsi położony był zespół dworski. Po zespole pozostały resztki zabudowy gospodarczej.

Konin Zaganski- palac

Konin Żagański-dwór Konin Żagański-pałac

Konin Żagański- dwór

Willa

Konin Żagański-willa Konin Zaganski- willa

 

 

 

 

konin-zaganski-1901-lubuskie