KIEŁPIN /Reitzenstein/

Wieś położona w gminie Deszczno powiatu gorzowskiego. Od XVI wieku/1576/ ziemie te należały do rodu von Waldow. W 1772/74 ziemię kiełpińską łącznie z Rudnicą i Kołczynem zakupił Carl Sigismund Ernst von Reitzenstein. Córka Carla Sigismunda Ernsta von Reitzenstein i Appoloni von Schӧning, Ernestine Apolonia Friederike Carolne(ur.05.05.1774 Landsberg) w 1795 roku wyszła za mąż za Karla Ernsta Christiana von Waldow. Po urodzeniu syna, Karla Friedricha Ernsta Eduarda 05.07.1796 roku umiera w połogu 16.07.1796 roku. Od 1817 roku Karl Friedrich Ernst Eduard von Waldow przyjmuje nazwisko von Waldow und Reitzenstein.  Dobra w rękach rodziny von Waldow und Reitzenstein do 1945 roku. W 1879 roku majątek ich obejmował 3910,10ha gruntów. W 1914 roku majątek należał do Karla von Waldow und Reitzenstein i obejmował 3988ha. W 1929 roku majątek Carla von Waldow und Reitzenstein obejmował 1907ha.

Kielpin k. Gorzowa Wlkp.

Waldow (3)

von Reitzenstein

Lubniewice 1867 2

 

 

 

 

Kiełpin k.Gorzowa Wlkp.2

Pałac położony w rozległym parku krajobrazowym, założonym zapewne w XVIII wieku. Zbudowany przez Carla Ernsta von Reitzenstein w końcu XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Murowany, parterowy, założony na planie prostokąta, z ryzalitem środkowym w elewacji ogrodowej, nakryty dachem mansardowym. Elewacje dekorowane pilastrami i narożnym boniowaniem. Nad frontonem kamienna balustrada z wazonami. Na przyczółku w elewacji ogrodowej alegoryczna rzeźba kamienna. W piwnicach bogate sklepienia krzyżowe. Niezamieszkały w ruinie w latach 80-tych. Pałac otoczony parkiem krajobrazowym o powierzchni 14 ha.
Kiełpin k.Gorzowa Wlkp.3Kiełpin k.Gorzowa Wlkp.4Kiełpin k.Gorzowa Wlkp.5

Screen Shot 150