KIEŁPIN /Külpenau/

HISTORIA WSI

Wieś od 2015 część miasta Zielona Góra. Informacje o wsi pojawiają się po raz pierwszy w XVI wieku. W 1555 roku jako właściciel wsi występuje Ernst von Knobelsdorff, właściciel Ochli Górnej. Kolejnym właścicielem wsi była rodzina von Rothenburg, właściciele Ochli Środkowej- wymieniany Ludwig von Rothenburg. W 1681 wymieniany jeszcze Hans von Rothenburg. W 1723 roku wieś należała do Christopha Georga von Unruh. W 1783 roku dobra zakupione przez Rudolpha Gottharda barona von Kottwitz. W 1808 roku majątek nabył radca von Neumann. Rodzina von Neumann była w posiadaniu wsi do 1845 roku, kiedy została zakupiona przez podporucznika von Zimmermann. W późniejszym okresie jako właściciela wymienia się Carla Haupt. Około 1883 roku dobra zakupił minister von Friedenthal, właściciel Zatonia. Później w rękach jego córki, baronowej von Lancken-Wakenitz. W latach 1928-30 majątek rozparcelowano. Ostatnim zarządcą majątku był Adolph Marticke-Lindau.

Kiełpin ok. Zielonej Góry

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Na zrębach starszej budowli rozebranej w 1786 roku, w latach 1786-87 z inicjatywy ówczesnej właścicielki Theodory Ernestiny von Unruh Kottwitz, z domu von Braun,  powstaje zachowany do dzisiaj dwór, wzniesiony na planie litery L, dwukondygnacyjny, z wysokim wielospadowym dachem, podpiwniczony. Południowa elewacja frontowa wzbogacona pośrodku lekko wystającym ryzalitem, zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem. W jego ścianie znajduje się kamienna tablica fundacyjna. Po zniszczeniu w czasie ostatniej wojny dwór został odbudowany w 1955 roku i adaptowany dla potrzeb PGR, przy czym wnętrze uległo gruntownej przeróbce. Obecnie pełni funkcję mieszkalną i jest podzielony na kilka odrębnych lokali.

W otoczeniu dworu resztki niewielkiego, zaniedbanego parku krajobrazowego o powierzchni ok. 1 ha, resztki zabudowań gospodarczych, podwórko folwarczne.

Screen Shot 136