KROSNO ODRZAŃSKIE /Crossen an der Oder/

HISTORIA MIASTA

 W źródłach pisanych pojawia się Krosno Odrzańskie już w 1005 roku, przy okazji wojen Bolesława Chrobrego z cesarzem. Z inicjatywy Henryka I Brodatego przed rokiem 1226 na miejscu starej warowni plemiennej powstaje miasto i zamek równocześnie. Za panowania Henryka Brodatego(1202-1238) zamek stał się ważną przygraniczną warownią w systemie obronnym Dolnego Śląska jednocześnie ulubioną siedzibą Henryka Brodatego, w której w roku 1238 umiera. W czasie najazdu tatarskiego, w roku 1241 zamek stał się schronieniem dla księżnej-wdowy Jadwigi Śląskiej i mniszek klasztoru trzebnickiego. W roku 1249 Henryk III przekazuje zamek i miasto margrabiemu miśnieńskiemu. W 1251 roku Krosno, wraz z ziemią i zamkiem, stało się własnością księcia Konrada i przyłączone zostało do księstwa głogowskiego. W 1274 roku księżna Zofia, wdowa pop Konradzie I Głogowskim, oddała ziemię krośnieńską z miastem i zamkiem biskupowi magdeburskiemu, ale już w 1277 roku miasto wraz zamkiem zostało zakupione przez Henryka IV Wrocławskiego. W 1290 roku Henryk IV w testamencie przekazał dobra krośnieńskie Henrykowi III Głogowskiemu. W latach 1318-19 ziemia krośnieńska należała do margrabiego Waldemara Wielkiego, który, dnia 10 sierpnia 1319 roku oddał Krosno (za ziemie położone koło Sulechowa i Świebodzina) książętom głogowskim, Henrykowi II i Przemkowi. W roku 1329 Henryk Żagański oddaje Krosno w lenno Janowi Luksemburskiemu. W 1378 roku dochodzi do podziału księstwa głogowskiego- Krosno Odrzańskie znalazło się w dzielnicy żagańskiej. W latach 1417-18 Krosno Odrzańskie wraz z zamkiem stanowiło główny ośrodek księstwa krośnieńskiego, zarządzanego przez Wacława, syna Henryka VIII Wróbla. Po 1467 roku Jan II Żagański składa hołd Maciejowi Korwinowi, królowi Czech i Węgier. W 1469 roku Maciej Korwin nadaje Krosno w lenno Henrykowi XI. W 1479 roku panią Krosna jest księżna Barbara Brandenburska. Na mocy ugody kamienieckiej Krosno otrzymali elektorowie brandenburscy i ziemia krośnieńska została odłączona od Śląska i stała się częścią Nowej Marchii. W 1482 roku Maciej Korwin sprzedaje elektorom brandenburskim Krosno. W 1486 roku elektor Jan zapisuje hrabiemu Eitelfritzowi von Zollern jako zastaw Cottbus, Krosno i Sulechów. W roku 1494 księżna Barbara jako pani na Sulechowie, Krośnie i Lubsku. Podczas wojny trzydziestoletniej miasto przejęte przez wojska szwedzkie. Później w granicach państwa pruskiego.

Krosno Odrzańskie widok na zamek

Krosno Odrz. widok na miasto i zamek

Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie z lotu ptaka, lubuskie

Krosno Odrzańskie-lubuskie

 ZAMEK     

Zamek rozpoczęto wznosić już w XIII wieku z inicjatywy książąt śląskich, na lewym brzegu Odry, na północno-zachodnim skraju miasta. Forma najstarszej siedziby nie jest nam znana. Prawdopodobnie zastąpiła wcześniejszą, drewnianą budowlę obronną, położoną w innym miejscu. W trakcie powojennych badań architektonicznych odkryto fragmenty średniowiecznych murów ceglanych w wątku wendyjskim oraz duży, nieregularny, jednotraktowy dom gotycki, którego pozostałości znajdują się w skrzydle północnym obecnego zamku. Wielokrotnie przebudowywany: w XIV i XV wieku był to zamek z dwoma domami, budynkiem bramnym, po przebudowie w XVI wieku przekształcono budynek zachodni i południowy, który otrzymał arkadowe krużganki. W tym czasie był siedzibą wdów po elektorach brandenburskich. Około 1570 roku wzniesiono skrzydło wschodnie i przekształcono zachodnie. W czasie wojny trzydziestoletniej Szwedzi ufortyfikowali miasto i zamek systemem umocnień wodno-ziemnych, urządzając w zamku ośrodek aprowizacyjny dla wojska. Po pożarze w 1634 roku renesansową rezydencję odbudowano. W zamku zamieszkała księżna Elżbieta Charlotta, która w 1642 roku kazała wznieść kaplicę. W 1740 roku Fryderyk II, przygotowując się do zajęcia Śląska, urządził w nim znowu aprowizacyjne centrum dla armii. Strategiczne znaczenie Krosna spowodowało, że w XIX wieku przekształcono zamek na koszary spalone w 1945 roku. W latach 1958-62 przeprowadzono prace zabezpieczające, obejmujące pokrycie części zamku dachem dwuspadowym. W latach 1964-66 przeprowadzono prace konserwatorskie i w tym czasie wyeksponowano skrzydło zachodnie i południowe zamku. Po 1996 roku podjęto zamiar częściowej rekonstrukcji zamku. W latach 1999-2001 rozpoczęto trwający do dziś remont budynku bramnego oraz skrzydła południowego i części zachodniej. Obecnie brak pieniędzy na dalsze prace remontowe.

Krosno O.- zbliżenie na zamek

Krosno Odrzanskie- portal zamku

Krosno Odrzańskie wejście do zamku

Krosno Odrzanskie-zamek lata 70-te

185 180 188 190 192 199 203 209 210

WILLE

Krosno Odrzanskie- willa przy ul. Bismarcka

Krosno Odrzańskie - willa Ogilvi

Krosno Odrzańskie-wille

Krosno Odrzańskie- pałac

krosno-odrzanskie-1933-lubuskie