KROBIELEWKO /Klein Krebbel/

Wieś położona w gminie Skwierzyna powiatu międzyrzeckiego. Zaczątkiem wsi była osada Krobielewo. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1388 roku(Crobielewsky) oraz w latach : 1391(Crobielewo), 1418(Crobyelewo), 1424(Crebekaw), 1444(Crobyelewo, Crobyelyewo), 1474(Krobyelyeczewa), 1475(Cobyechowo). Wieś stanowiła własność szlachecką. Przed 1388 rokiem należała do Wincentego Krobielewskiego. W 1388 roku mieszczanin poznański, Andrzej Poniecki rezygnuje z roszczeń do Mikołaja Zatomskiego, którego pozwał z powodu zmarłego Wincentego Krobielowskiego. W latach 1391-1402 Dobiesław Kwilecki był w sporze z Mikołajem Zatomskim o połowę Krobielewka. W tym czasie wieś podzielona pomiędzy Dobiesławem Kwileckim a Mikołajem Zatomskim. W 1402 roku część wsi należała poza Kwileckim i Zatońskim do Andrzeja Nowowiejskiego. Część Krobielewka od Dobiesława Kwileckiego przeszły w ręce Andrzeja Nowowiejskiego, który w 1402 roku przekazał je Mikołajowi z Żydowa Żydowskiemu, który wraz z żoną i braćmi toczył spór z Dobiesławem Kwileckim o ¼ wsi. W 1444 roku bracia Marcin i Jan z Zajączkowa otrzymali Krobielewko wraz z Gorajem.  W 1462 roku Sędziwój z Niewierza Niewierski sprzedaje połowę Krobielewka Zygmuntowi Zajączkowskiemu, a w 1467 roku sprzedaje połowę wsi Dobrogostowi Zajączkowskiemu z Psarskiego, późniejszemu Psarskiemu. W 1472 roku Dobrogost z Psarskiego Psarski(wcześniej Zajączkowski) oddaje na zasadzie wymiany połowę wsi Wojciechowi Nojewskiemu. W 1472 roku Wojciech z Nojewa Nojewski zapisuje żonie Elżbiecie posag na całej swej części Krobielewka. W 1494 roku zapisał swojej żonie Klarze, córce Piotra Konopki Bukowieckiego z Bukowca posag i wiano. W 1484 roku połowę wsi posiadał Jan z Przetoczna Przetocki zwany dawniej Nojewskim, który w 1503 roku sprzedał połowę wsi macosze, Katarzynie Przetockiej, wdowie po Wojciechu Przetockim. W 1504 roku Jan i Szymon Przetoccy sprzedali swoje dziedzictwo Mścichowi Durmowskiemu z prawem wykupu. W wieku XV i XVI wieś podzielona na kilka działów należących do: Przetockich-Nojewskich, Gorajskich, Kwileckich, Bielejewskich(1523r.), Jerzego Łężeckiego(1545r.), Stefana Gnuszyńskiego(1547r.), Baltazara Strzemińskiego(1570r.), Antoniego Luka(1577-80), Jadwigi Strzeżmińskiej-Przetockiej, Jana Strzeżmińskiego(1577-1584),  Doroty Jaraczewskiej z domu Przetocka żony Jana(1580), Dymitra Grochowskiego(1580), Łukasza Chraplewskiego(1580r.), Franciszka Szenecha(Scheneicha)(1581-84), Jerzego Szenecha(Szeneicha)(1591r.), Jerzego Latalskiego(1581), Barbary Szenechówny, żony Ernesta Brise(1591r.), biskupa Benedykta Izdbieńskiego.  Pod koniec XIX wieku majątek należał do rodziny von Rathenow, która sprzedała dobra państwu pruskiemu. W 1896 roku utworzono tu nadleśnictwo z siedzibą w byłym dworze.

DWÓR

Krobielewko- dwor,lesniczowka

krobielewko-dwor

krobielewko-dwor001

krobielewko-dwor002

krobielewko-dwor003

 

 

 

Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, kryty dachem dwuspadzistym, podpiwniczonym. Położony na niewielkim wzniesieniu w otoczeniu resztek parku.

krobielewko-1934-lubuskie