Kamień Mały /Stolberg/

Wieś położona w gminie Witnica powiatu gorzowskiego. Powstała w 1608 roku a właścicielami wsi była rodzina von Schönebeck. Podejrzewa się, że korzeniami może sięgać średniowiecza- w 1262 roku wymieniana wieś Pudignowe. Od samego początku wieś była folwarkiem majątku ziemskiego w Kamieniu Wielkim. Składała się z kilku części- koloni-folwarków powstających  przez lata- „stary folwark” stanowiący trzon wsi, Wilhelmbrusch– na wschód od starego folwarku, w jego bezpośredniej bliskości z cegielnią, założony w 1783 roku, Ludwigsgrund(Ludzisław)– powstały w 1861 roku na wschód od Wilhembrusch, Springwerder(Płowęsy)– na zachód od starego folwarku oraz Klein Vortheil(Sucharzewo)– założony w 1822 roku, jego zabudowania stoją do dziś na granicy z Mościczkami. W połowie XIX wieku powstał kolejny folwark o nazwie Neanderhaus– placówka wychowawcza dla chłopców. Wszystkie te części połączono w jedną całość w 1929 roku o nazwie Stolberg i podzielono na 3 części- Wschodnią, Środkową i Zachodnią.

Screen Shot 125