KOWNATY /Kemnath/

Wieś położona w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego. Wymieniana wielokrotnie jako Kemnat, Kemnate. Pierwsza wzmianka o wsi o średniowiecznej metryce pochodzi z 1468 roku(Kemenate), kiedy należała do braci von Winning, którzy zajmowali się rozbojem. Wieś podzielona została na trzy części należące do rodziny von Winnig- część a należała do Joachima von Winning(1613), część b należała do Oswalda Wilhelma von Winning(1624) a część c była własnością Baltzera von Winning, a po jego śmierci własność jego syna, Gottfrieda von Winning. W 1662 roku nadal trzy majątki należące do: wdowy von Lucken, Oswalda Wilhelma von Winning i Christopha von Winning. W 1713 roku właścicielem Kownat był Samuel Adolph von Winning. W 1715 roku 3 działy własnościowe należące:1-szy do Melchiora Gottfrieda von Winning(nie miał syna), 2-gi do Samuela Adolfa von Winning, zamieszkałego w Kownatach z małoletnimi 4 synami: Wulfem Simonem, Kasparem Ludwigiem, Hansem Florianem i Ernstem Gottfriedem, 3-ci do braci von Winning: Kaspara Sigismunda, Kurta Christopha i Ernsta Friedricha. Wg spisu z 1718/19 roku we wsi nadal 3 działy majątkowe należące:1-y do Melchiora Gottfrieda von Winning, 2-gi do Samuela Adolfa von Winning, 3-ci do wdowy von Platen. Juz w 1714 roku jeden z majątków należał do majora von Platen. W 1767 roku majątki należą do rodów: von Oppel i von Wedel(przez małżeństwa z pannami von Winning) oraz do von Winning. W 1774 roku majątki w rękach: barona von Medem i von Oppel. W 1785 roku dwa majątki w posiadaniu rodu von Troschke, jeden w rękach Carla von Haugwitz. Na początku XIX wieku trzy części dóbr szlacheckich przechodziły do kolejnych właścicieli.

MAJĄTEK A

Pierwsze dobra rycerskie z opisywanym dworem, po rodzie von Winning w 1804 roku przeszły na własność baronów von Glaubitz, od 1806 roku von Witte, w 1818 roku za sumę 18000 talarów nabyli baronowie von Knobelsdorff– posiadali majątek do 1840 roku, sprzedany w 1841 roku oficerowi Kunze za sumę 41000 talarów i w tym samym roku sprzedany za sumę 58000 talarów baronom von Le Fort/1846/. W 1848 roku za 55500 talarów zakupił Carl Rudolf Bohts(z) , który za sumę 1250 talarów wystawił majątek w dzierżawę na 12 lat.  Majątek Carla Rudolpha w latach 1850-53 obejmował 2366 akrów ziemi. W 1857 roku podano, że majątek wykupiony został przez barona von le Fort za sumę 75000 talarów w 1856 roku, wymieniony również w 1861 roku. W 1872 roku zarządcą majątku był porucznik Georg Friedrich Paul Heintze. W 1879 roku majątek należał do rodziny Wolff a dobra liczyły 607,90 ha gruntów. Od początku XX wieku do 1945 roku dwór z majątkiem należał do rodziny von Wrede. W 1914 i 1929 roku majątek obejmował 601ha i należał do Friedricha von Wrede.

DWÓR A- remontowany

Dwór wzniesiony prawdopodobnie w 1768 roku, później przebudowany w stylu klasycystycznym(1798). Murowany, parterowy, założony na planie prostokąta, nakryty dachem mansardowym, podpiwniczonym. W XIX wieku remontowany i przebudowany. Po pożarze w 1915 roku odbudowywany przez rodzinę von Wrede prawdopodobnie z dobudowaniem skrzydła-dwór stał się jedenastoosiowym budynkiem. W 1930 roku kolejna przebudowa pałacu. Położony w niewielkim parku krajobrazowym, założonym w XVIII wieku. Po 1945 roku dwór użytkowany był przez PGR z przeznaczeniem na mieszkania oraz pomieszczenia biurowe. Od 1990 roku w rękach prywatnych.

MAJĄTEK B

Drugi majątek w 1724 roku był w posiadaniu rodziny von Slaten(Schladen), prawdopodobnie chodzi o rodzinę von Platen. Później przechodzi na własność rodu von Haugwitz, a następnie w posiadanie rodziny Senstius/1800/ przez żonę właściciela, z domu von Haugwitz. Od 1828 roku w rękach syna, Johanna Senstius. Jego majątek w latach 1850-53 obejmował 1094 akry ziemi. W 1879 roku majątek był w rękach wdowy Senstius a dobra liczyły 268,90 ha gruntów. Auguste Senstius pod koniec XIX wieku sprzedaje majątek B Robertowi i Francizce von Rittwagen. Po śmierci Roberta w 1902 roku dobra przejmuje jego syn, Friedrich von Rittwagen. W 1914 roku majątek obejmował 292ha i należał do Friedricha Rittwagen. W skład majątku wchodził folwark Paczkowo(Adolfsruhe). W 1929 roku majątek Friedricha Rittwagen obejmował 250ha wraz z folwarkiem Paczkowo(Adolfsruhe).

Trzecia część majątku uległa na początku XIX wieku rozproszeniu.

 

DWÓR II- nie istnieje

kownaty-1923-lubuskie