KOTOWICE /Cottwitz vel Kottwitz/

HISTORIA WSI

Miejscowość położona w gminie Nowogród Bobrański powiatu zielonogórskiego. Pięć niepodzielnych własności ziemskich w skład których wchodziły: część Górna, Środkowa i Dolna.

MAJĄTEK I

Wzmianka o niej pojawia sie po raz pierwszy w 1474 roku. Jako właścicieli wymienia się rodzinę von Berge, która majątek posiadała do 1673 roku. W 1592 roku z majątku I wydzielony został majątek II. W kolejnych latach częste zmiany właścicieli. Wymienia się rody: von Luck z Miodnicy/1673-1731/. W latach 1693-1700 dobra w rękach wdowy von Luck, która wyszła za mąż za von Schopp`a, a po 1700 majątek prawdopodobnie w rękach  dzieci z jej pierwszego związku. W 1712 roku rodzina von Luck przejmuje majątek III. Kolejni posiadacze majątku I zostaje:  rodzina von Skronski z Broniszowa/1731-1737/, baronowie von Hasslingen/1737-1747/, żagański sędzia Rothe/1747-1765/ aczkolwiek dobra w dzierżawie posiadał od 1744 roku, od 1765 przepisuje majątek  na rzecz córki. Po 1780 roku majątek I podzielił się na dwie części:

część a położona w Kotowicach Dolnych w 1781 roku należała do Pani Rothe, w tym samym roku przejmuje majątek Pani von Reinsberg i posiada majątek do 1786 roku. Kolejni właściciele: von Jena z Rudnej Małej powiatu górowskiego/1786-1788/, von Kleist/1788-/, który połączył majątek a i b,

część b– obejmowała Kotowice Górne i Dolne, w latach 1765-1785 należała do córki sędziego Rothe, Pani von Weiss, w 1785 roku w rękach córki von Kleist, który w 1788 roku połączył część b z częścią a. Kolejnymi właścicielami majątku I byli: von Kleist/1790/, Francke z Siecieborzyc/1790-1791/, niejaki Webstz z Otynia/1791-1809/, Schultz z Rościc/1809-1817/, wdowa Schultz/1817-1820/, córki Pani Schultz, po mężach von Löbau i von Görlitz, których dzieci posiadały dobra do 1930 roku. Po 1930 ponowny podział majątku na część a, która w latach 1930-1932 należała do rodziny Schaller z Chełmicy Dolnej, w 1932-1945 do rodziny Walden. Część b w latach 1930-1945 należała do rodziny Schöne z Drezna.

MAJĄTEK II

Obejmował Kotowice Środkowe, powstał z części Majątku I. Właściciele: von Berge/1592/, von Stössel z Sycowic/1592-1614/, w latach 1614-1616 majątek dziedziczą dzieci von Stössel, von Berge/1616/, w rękach których był również majątek I.

MAJĄTEK III

Obejmował Kotowice Dolne. Jako właścicieli wymienia się: von Berge/1590/ von Sack/15901597/, von Ziegelheim/1597-1600/, von Berge, właściciele majątku I/1600-1603/, von Storchwitz z Lubieszowa/1603-1607/, Kleiner z Chodkowa/1607-1620/, von Rothenburg, właściciel Drzonkowa i Ochli/1620-1668/- w 1625 roku dodatkowo zakupuje dobra niejakiego Pfeniga, von Nassau/1700-1712/, von Luck, właściciel majątku I/1712/. Kolejni właściciele jak majątku I.

MAJĄTEK IV

Złożony z dwóch dziedzicznych majątków i sadów, w 1612 należał do rodu von Gersleben, od 1616 do jego siostry. W 1619 włączony do majątku I.

MAJĄTEK V

Znajdował się na obszarze folwarku górnego. Nazwę przyjął od nazwiska właściciela- Pfennig-Borwerck. Włączony później do majątku III.

Kotowice- dwor w Kotowicach Dolnych Kotowice- palac w czesci srodkowej lub dolnej wsi

KOTOWICE DOLNE/ŚRODKOWE

Na terenie Kotowic Dolnych/Środkowych stał dwór prawdopodobnie zbudowany w XVIII/XIX wieku na planie prostokąta, parterowy, z użytkowym poddaszem, piętrowym ryzalitem w części środkowej, kryty dachem czterospadowym. Obecnie nie istnieje.

Kotowice- palac w czesci gornej wsi

KOTOWICE GÓRNE

W części Górnej na niewielkim wzniesieniu stał dwór zbudowany prawdopodobnie w XIX wieku na planie zbliżonym do prostokąta, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, kryty dachem czterospadowym, w części środkowej ryzalit. Po założeniu zachował się spichlerz, resztki ogrodzenia.

Screen Shot 172