KOSIERZ /Cossar/

Wieś położona w gminie Dąbie powiatu krośnieńskiego. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1305(Kossor, Kessoir). Należała wtedy do rodu von Rechenberg. W latach 1441-1463 pisał się stąd Frycze(Fritzke) Rabenau. Jako kolejnych właścicieli wymienia się: Kaspara von Rabenau z Tarnowa(1476) w latach 1499-1500 siedział tu Nicolaus(Nickel) von Rabenau, zmarły w 1536 roku, braci Christopha Melchiora i Hansa von Kottwitz, braci SiegmundaFranza i Christopha von Rothenburg z Nietkowa(1510-1575). W roku 1697 majątek zakupił Georg Siegmund von Knobelsdorff, żonaty z Ursulą Barbarą von Haugwitz, który już w 1700 roku stawia magnacką siedzibę. Był ojcem znanego architekta i malarza króla Prus Fryderyka II, Hansa Georga Wenzeslausa barona von Knobelsdorff(17.02.1699-16.09.1753). W 1713 roku majątek będący w stanie upadłości należy do spadkobierców rodziny von Knobelsdorff i jest lennem rodu von Rabenau. Połowa majątku należy do Nikolausa Friedricha von Rabenau, druga połowa należy do Karla von Schenkendorf. Prawnymi spadkobiercami byli: bracia: Abraham(ojciec 4 synów) i Nikolaus Friedrich von Rabenau. Trzeci z braci posiadał majątek w Brzeźnicy. W 1718/19 roku majątek w rękach braci: Abrahama i Nikolausa Friedricha von Rabenau. W 1730 roku majątek był w posiadaniu rodów: baronów von Lӧben, baronów von Viereck oraz  hrabiów Fink von Finckenstein– wymieniony Friedrich Otto Leopold hrabia Finck von Finckenstein, zmarły w 1790 roku. W 1787 roku majątek w rękach baronów von Kottwitz, posiadających majątek do 1945 roku. W 1828 oraz 1857 roku wymieniona Pani baronowa Jenny von Kottwitz , z domu von Wever, za czasów której w 1854 roku przeprowadzono modernizację i przebudowę pałacu. W 1879 roku majątek baronowej von Kottwitz  obejmował 1242ha gruntów a w 1896 roku za czasów baronowej Berthy von Kottwitz, z domu Fischer zmarłej w 1914 roku 1668,80ha. W 1914 roku majątek obejmował 1323ha i należał do barona Egona von Kottwitz. W tym czasie w skład majątku wchodził majątek Kukadło(Kuckӓdel) o areale 325ha. Ostatnimi właścicielami pałacu do 1945 roku byli: baron Egon von Kottwitz i jego żona Nora von Bolschwing, których kartusz herbowy znajduje się nad wejściem głównym. W 1929 roku ich majątek obejmował 1323ha wraz z majątkiem Kukadło.

Kosierz- pałac

Kosierz- palacKosierz pow.Krosno Odrzańskie, lubuskieKosierz 1a (2)

PAŁAC

Po 1945 roku pałac znajdował się w rękach PGR. W 1975 roku przeprowadzono remont pałacu. Od 1990 roku  w rękach prywatnych, popada w ruinę.
Pałac zbudowany w 1700 roku, przekształcony przez nadbudowę piętra w 1854 roku. Mimo przebudowy zachował cechy stylowe baroku. Murowany, piętrowy, założony na planie trzyskrzydłowym, z otwartym dziedzińcem od strony wschodniej. Skrzydło środkowe od strony dziedzińca poprzedza arkadowy krużganek z tarasem. Na balustradzie tarasu rzeźbione w kamieniu putta. Wnętrza parteru nakryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi oraz stropami z bogatą dekoracją sztukatorską i malowidłami. W sąsiedztwie pałacu położony park krajobrazowy z XVIII wieku/ok. 5,ha/

Screen Shot 170