KOWALEWO /Kabel/

Wieś położona w gminie Schlichtyngowa powiatu wschowskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1399 roku(Kawel). Później wielokrotnie w latach: 1494(Cowalewo), 1528(Kovalewo), 1535(Cowalyewo), 1580, 1670(Kavel). Własność szlachecka, w 1485 roku w rękach Jana Kowalewskiego. W 1499 roku własność Mikołaja i jego żony Małgorzaty, w 1500 roku dobra należą do Stanisława Kotwicz Dłuskiego oraz jego braci Dawida i Nankiera, do których należały również Długie Stare, Siedlnica Przybyszew i Olbrachcice. W 1520 roku dobra w posiadaniu Jana Kotwicz Dłuskiego a w 1531 wymieniony Nankier Kotwicz Dłuski. W 1566 roku wymieniony Melcher Redlicz(Radlicz?). W 1570 roku majątek własnością Stefana, Stanisława, Bartłomieja, Andrzeja i Wacława Wilkowskich. Prawdopodobnie w późniejszych latach majątek w Kowalewie należał do właścicieli Jędrzychowic. W 1841 roku dobra należały do rodziny Mielęckich.

W północnej części wsi byłe założenie dworskie, na które składa się: dom mieszkalny-dwór? oraz zabudowania gospodarcze.

kowalewo-1894-lubuskie