KANDLEWO /Kandlau/

Wieś położona w gminie Wschowa powiatu wschowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1307 roku(Canidlow). Wielokrotnie w latach późniejszych: 1446(Candalow), 1531(Candlewo), 1535(Kandlyewo), 1566(Tandel), 1570(Kendlewo, Kęndliewo). Wieś stanowiła własność książęcą przed 1307 rokiem. W 1307 roku książę wielkopolski i głogowski Henryk nadał wieś klasztorowi klarysek z Głogowa. W 1307 roku wieś podzielona na dwie części, gdzie jedna część przeszła z rąk klarysek w ręce szlachty. W 1446 roku spór pomiędzy Dziersławem Leszczyńskim, burgrabią kościańskim a Janem Kotwiczem, starostą wschowskim o dzierżawę wsi. Około 1550 roku część dóbr należała do Jana Kotwicza Jędrzychowskiego, później do wdowy po nim, Małgorzaty Thader. W 1570 roku jedna część wsi należy nadal do przeoryszki zakonu klarysek w Głogowie, druga należy do Szczepana, Stanisława, Bartłomieja, Andrzeja i Wacława Wilkowskich. W 1913 roku jeden z majątków należał do wdowy Grӓtz. Od lat 20-tych XX wieku wymienia się jako właścicieli dóbr: Leonharda Coenen, Josefa Grunwald oraz Linusa Wilpricht, bogatych miejscowych rolników.

MAJĄTEK L.COENEN

MAJĄTEK J.GRUNWALD I L.WILPRICHT

kandlewo-1894-lubuskie

We wsi przy drodze prawdopodobnie dwa założenia dworskie.