KARSÓWKA /Mühlbach/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. W 1380 roku była własnością rodu von Hakenborn, później jest częścią dóbr należących do właścicieli Trzebieli. Nie wiadomo co się działo przez ponad 100 lat. W 1509 roku właścicielem wsi jest rodzina von Schӧnaich z Trzebieli, później von Schӧnaich ze Szprotawy(1534). W latach 1551-95 jest w posiadaniu rodu von Metzenrode. W 1595 roku dochodzi do podziału wsi na część a i b. Część a należy w 1595 roku do rodu von Ratzenberg, kolejno do rodu von Bibran(1604). Od 1606/12 włączona do majątku b. Dobra b w 1603 należą do rodziny von Kottwitz, kolejno do von Tschenwitz(1603), von Schwarz(1606), von Bibran(1612). Rodzina von Bibran po scaleniu dóbr posiada je do 1643 roku. Potem dość częste zmiany właścicieli: von Rackel(1643), von Penzendorf(1645-1652) aczkolwiek wzmiankowani byli jeszcze w 1667 roku,    książęta żagańscy(1652), von Bibran(1666), von Lӧben(1680), von Tietzel und Taltitz(1686), von List(1706), ponownie książęta żagańscy(1720), Richter z Muskau(1872)-wg spisu właścicieli ziemskich z 1873 roku majątek którym zarządzał liczył 904 mórg ziemi, wdowa po nim(1894), kupiec Kalevent z Berlina(1896), Wünsche(1898), kupiec Heidendorf z Berlina(1901), kupiec Baron z Berlina(1902), przedsiębiorca budowlany Plӧtz z Berlina(1902), mistrz masoński Müller(1907), von Thümen-Blankensee(1907-wzmiankowany Leberecht Viktor, spółka z Trzebieli(1930), Qelmann(1937-1940).

Karsówka 1901, lubuskie