KONRADOWO /Kursdorf/

Wieś położona w gminie Wschowa powiatu wschowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1307 roku(Conradisdorf) i wielokrotnie później w latach: 1315(Clus sive Conradi Villa), 1399(Cunradi Villa), 1446(Cursdorff), 1457(Kurzdorff), 1470(Cunersdorff), 1486(Cunersdorff), 1494(Kvnosdorff), 1497(Kvnsdorffw, Kokundorff, Kokunsdorffw), 1510(Cunerszdorff), 1531(Onersdorff), 1533(Klus), 1535(Kunsztorff), 1563(Konsdorff), 1566(Kunsdorf), 1579(Kunrzdorff). Wieś na początku stanowiła własność książęcą. W 1307 roku książę wielkopolski i głogowski Henryk funduje wieś klasztorowi klarysek w Głogowie. W tym czasie część gruntów należała do biskupa wrocławskiego. W 1430 roku ziemia  dzierżawiona przez Piotra Rui. W 1446 roku dzierżawcą gruntów we wsi był Dziersław Leszczyński. W 1457 roku jako ziemianin z Konradowa wymieniony był Jan Chromno(Kromnow) herbu Kotwicz, który został skazany przez sąd królewski na śmierć za zdradę. W 1510 część opłat ze wsi idzie na fundację Bożego Ciała i Św. Barbary w kościele Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W 1533 roku część gruntów należy do klasztoru w Przemęcie. W roku 1813 majątek wszedł w posiadanie Ulricha Knauer. Pałac pobudował prawdopodobnie kolejny właściciel Herman Knauer. Do 1945 roku majątek był w posiadaniu Ulricha Knauer.

Konradowo- dwor

Konradowo- dwor2 (1)

ZESPÓŁ PAŁACOWY

We wsi eklektyczny pałac z 1881 roku. Zbudowany na rzucie zbliżonym do litery H, z silnie wysuniętym ryzalitem od elewacji tylnej. Pałac tworzy skrzydło środkowe trzykondygnacyjne z dwuspadowym dachem, skrzydła boczne piętrowe nakryte czterospadowymi płaskimi dachami oraz ryzalit parterowy z tarasem. Podpiwniczony. Pałac swoją strukturą nawiązuje do renesansowych rezydencji włoskich. Obecnie pałac zaadoptowany na mieszkania.

Konradowo-willaFengler

WILLA FENGLER

konradowo-1894-lubuskie