KORCZYCÓW /Kurtschow/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1308 roku. W tym czasie wieś należała do biskupa poznańskiego. W 1441 i 1460 roku wieś należy do rodu von Lӧben. W 1565 roku jako właściciela wsi podaje się Ulricha von Lӧben zu Kurtzschow. W 1575 roku wieś w rękach braci: Jürgena i Baltzera von Lӧben. W 1583 roku wzmiankowany Hans von Lӧben.  W 1644 roku wymieniony Johann Friedrich von Lӧben, tajny radca a w 1693 roku wzmiankowany Caspar Friedrich von Lӧben. W 1713 roku oraz wg spisu z 1718/19 roku własność Kaspara Friedricha von Lӧben. Miał trzech braci, kawalerów, dwóch mieszkało w Korczycowie, jeden zamieszkiwał u rodziny w Rybakach. Kolejno dobra w rękach rodzin: von Fritz, von Kettwig, von Luck. W XVIII wieku przez małżeństwo dobra przechodzą w ręce kapitana von Troschke.  Po von Troschke w posiadaniu von Plümicke. W 1801 roku właścicielem majątku był niejaki Christiani. Do 1828 roku majątek był w posiadaniu kapitana von Lettow- wymieniony Georg Friedrich Ludwig zmarły w 1823 roku oraz Friedrich Wilhelm Ludwig Alexander zmarły w 1847 roku. Przez krótki okres dobra posiada rodzina Guthmann. W 1845 roku za 72.000 talarów majątek od rodziny Guthmann kupuje Friedrich Karbe(1793-1855) ożeniony z Karbesą Henriettą z domu Baath(*1799-+1874). Dziedzicem majątku został Julius Theodor Christian Karbe(1831-1911) wymieniony w 1857 roku. Jego majątek w 1879 roku obejmował 1008,08ha gruntów. W skład majątku wchodził folwark Skarbona(Birkendorf) a w 1896 roku obejmował wraz z Skarbonną 980,85ha gruntów. W 1914 i 1929 roku majątek obejmował 1070ha i należał do Dr.jur.F.Karbe z Berlina. W skład majątku wchodziły folwarki: Skarbona(Birkendorf) i Baronen, majątek Granice(Schmachtenhagen), Lubogoszcz(Eichberg) i Szydłów(Schedlow). Ostatnim właścicielem dóbr był syn Juliusa, prawnik Dr. Friedrich Karbe(1864-1944).

W zachodniej części wsi znajdował się zespół dworski. Obecnie po zespole resztki zaniedbanego parku krajobrazowego. Sam dwór zbudowany był w XVIII wiek.

Korczycow palac

DWÓR

W zachodniej części wsi znajdował się zespół dworski. Dwór zbudowany był w XVIII wieku, stojący na obrzeżach parku, parterowy, z użytkowym poddaszem. Obecnie po zespole resztki zaniedbanego parku krajobrazowego. Sam dwór .

PAŁACYK MYŚLIWSKI

Korczycow- palacyk mysliwski

Screen Shot 166

Screen Shot 167