KORCZYCÓW /Kurtschow/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1308 roku. W tym czasie wieś należała do biskupa poznańskiego.  W 1458 roku wymienia się Bartuscha von Wesenberg z Bobrowic. W 1441 i 1460 roku wieś należy do rodu von Lӧben. W 1565 roku jako właściciela wsi podaje się Ulricha von Lӧben zu Kurtzschow. W 1575 roku wieś w rękach braci: Jürgena i Baltzera von Lӧben. W 1644 roku wymieniony Johann Friedrich von Lӧben a w 1693 roku wzmiankowany Caspar Friedrich von Lӧben. W XVIII wieku przez małżeństwo dobra przechodzą w ręce kapitana von Troschke.  W 1801 roku właścicielem majątku był niejaki Christiani. W 1828 roku majątek był w posiadaniu kapitana von Lettow. Przez krótki okres dobra posiada rodzina Guthmann. W 1845 roku za 72.000 talarów majątek od rodziny Guthmann kupuje Friedrich Karbe(1793-1855). Dziedzicem majątku został Julius Theodor Christian Karbe(1831-1911). Ostatnim właścicielem dóbr był syn Juliusa, prawnik Dr. Friedrich Karbe(1864-1944).

W zachodniej części wsi znajdował się zespół dworski. Obecnie po zespole resztki zaniedbanego parku krajobrazowego. Sam dwór zbudowany był w XVIII wiek.

Korczycow palac

DWÓR

W zachodniej części wsi znajdował się zespół dworski. Dwór zbudowany był w XVIII wieku, stojący na obrzeżach parku, parterowy, z użytkowym poddaszem. Obecnie po zespole resztki zaniedbanego parku krajobrazowego. Sam dwór .

PAŁACYK MYŚLIWSKI

Korczycow- palacyk mysliwski

Screen Shot 166

Screen Shot 167