KRÓLIKOWICE /Weissfurt, Krolkwitz/

Wieś leżąca w gminie Bytom Odrzański w powiecie nowosolskim o rodowodzie średniowiecznym. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1360 roku, kiedy należała do księstwa głogowskiego. Na przełomie XIV i XV wieku była w posiadaniu Mauritiusa von Tschammer. Po jego śmierci w 1562 roku przechodzi na własność rodu von Lotz, która była w posiadaniu wsi do 1708 roku. Następnym właścicielem była rodzina von Knobelsdorff z Popęszyc. Za ich czasów powstaje siedziba dworska. Po 1791 roku majątek przejmuje rodzina von Stempel. W połowie XIX wieku majątek jest w posiadaniu rodziny von Faber.

Tschamer (2)

Knobelsdorf

Stempel

Po II wojnie światowej dwór ulega zniszczeniu i rozebraniu. Na terenie starego cmentarza stoi kaplica grobowa rodziny von Faber.

Screen Shot 203