KRĄŻKOWO /Alt Kranz/

HISTORIA WSI 

Wieś położona w gminie Sława powiatu wschowskiego. Po raz pierwszy miejscowość wymieniana w roku 1242. W 1520 roku jako właściciela Krążkowa wymieniany jest Christof von Kottwitz, w roku 1637 zakupiona zostaje przez Leonarda von Poppschütz i w posiadaniu tej rodziny pozostaje przez prawie 140 lat. W pierwszej połowie XVIII wieku Krążkowo jest w posiadaniu Joanny Urszuli baronowej von Posadovski, córki Hansa Christopha barona von Schweinitz właściciela Krzepielowa. W 1765 roku właścicielem majątku jest rodzina von Luck. W roku 1778 majątek Krążkowo wraz z wsią Krążkówko zakupił Wolf Fridrich von Cobb ale już w 1791 roku jako właściciele wymieniani są ponownie von Luck. W roku 1845 majątek zakupują bracia Fengler. W latach 80-tych XIX wieku majatek podzielono na trzy części: majątek A z barokowym obecnie nieistniejącym dworem, majatek B z eklektycznym pałacem oraz majątek C-obecnie Dębczyn. Majątek A zakupił w roku 1892 roku najwyższy urzędnik kameralny Stober, który w roku 1907 sprzedaje je kupcowi Fritzowi Pucher`owi ze Wschowy a ten w roku 1911 sprzedaje dobra rolnikowi Ulrichowi Zabel`owi. W 1898 roku dobra prawdopodobnie z do dzisiaj stojącym pałacem eklektycznym był w rękach kupców drezdeńskich Carla i Gustava Ockert`ów. Trudno określić w jakim czasie majątek A z barokowym dworem został zakupiony przez rodzinę Staegemann, będącą właścicielem majątku w latach 30-tych XX wieku.

Kottwitz (2)Posadowsky herb baronowski 1744 IILuckeCobb

DWÓR

Krazkowo dwor

Krążkowo- pałac Staegeman`a

Nieistniejący dwór rozebrany po 1945 roku zlokalizowany w północno-zachodniej części wsi założony został prawdopodobnie przez rodzinę von Poppschütz w XVI wieku.

PAŁAC

Krazkowo- palacKrazkowo palac

Zbudowany pod koniec XIX wieku pałac eklektyczny stojący na obrzeżach folwarku i parku krajobrazowego. Postawiony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, kryty dachem czterospadowym, dwukondygnacyjny.

WILLA JOKISCH

Krazkowo-willa Jokisch

Screen Shot 202