KRĘCKO /Kranz/

Wieś wzmiankowana w roku 1293 (Grancze), 1408(Cranszko), 1418(Crąssko), 1420(Cranyeczko), 1421(Cransko, Krasquo), 1424(Cranssco, Cransco), 1425(Cramszko, Cranssco), 1428(Grąnsco), 1462(Cramssko), 1464(Krzaszsko), 1465(Krąszko), 1494(Kranssko), 1497(Kransko), 1508(Crąnsko), 1530(Crasko), 1544(Cranczsko), 1545(Crąsko), 1563(Kresko), 1564(Kręsko), 1610(Kranczko), 1944(Kranz). W 1293 roku Wojciech z Lubrzy, z rodu Dryjów, nadaje ziemię w Kręcku swojemu giermkowi- Teodorykowi, synowi Szymona. Ten traci nadane dobra za długi. W roku 1334 Mikołaj(Mikosz) z Kiebłowa, syn Bodzenty, z rodu Jeleni-Niałków, darowuje Kręcko swojemu rycerzowi- Benczowi de Noblisczicze-Benczowi von Nebelschütz z Górnych Łużyc. Kolejnymi właścicielami wsi byli Nadelwicze-Kręscy. Rodzina ta herbu Nadelwicz utraciła dobra w połowie XVI wieku. W tym czasie posiadali Bobowicko i Przytoczną. Linia ta od XVII wieku używała tytułu hrabiowskiego potwierdzonego w Prusach w roku 1843, wymarła ostatecznie w roku 1870. Herb Nadelwicz to chart pod drzewem. W 1416-43 wzmiankowany Materna Budziszyn-Kręski herbu Zadora(Płomień), który w 1440 roku otrzymał od króla Władysława Warneńczyka lokowanie w Kręcku miasta na prawie magdeburskim z prawem odbywania targu w każdy czwartek. W 1452 roku Małgorzata, córka zmarłego Materny Kręskiego zapisała mężowi Maciejowi Iławskiemu część ojcowizny, którą to później od małżonki wykupił. W 1481-94 wzmiankowany Wojciech Stodółka z żoną Urszulą, córką Grabiszy Kręskiego. W końcu XV wieku posiadaczami części dóbr we wsi Kręcko byli: opat klasztoru cysterskiego w Obrze, ród Kotwiczów(Jan i Grabisz- w latach 1490-98) oraz Nadelwicze-Kręscy. W 1500 roku bracia Mikołaj i Jan Kręscy dają ½ wsi Janowi Nadelwicz Kosickiemu z kopcem, na którym stał zamek?. W 1525 roku wzmiankowana Marta Bukowiecka, wdowa po Janie Kręskim a żona Dziersława Chycińskiego posiadająca część wsi po zmarłym mężu. W 1508 roku część wsi zakupił Jan Tuchorcz(Thanrycz), mieszczanin ze Świebodzina. W 1519 ½ Kręcka zakupił Abraham Bukowiecki, który w 1535 roku odsprzedał dobra Jerzemu Kręskiemu. W roku 1573 Wojciech Dziembowski herbu Pomian żeni się z Barbarą Kręską i przejmuje dobra wsi Kręsko. Dziembowscy pochodzili ze wsi Dziembowa w dawnym powiecie nakielskim. Po śmierci Wojciecha Dziembowskiego około roku 1580 koleni Dziembowscy aż do roku 1844 pisali się jako „panowie na Kręcku i Brudzewie”. Linia ta przetrwała do końca II wojny światowej w Bobowicku. Na cmentarzu ewangelickim w Kręcku pochowany jest Bogusław Ludwik Dziembowski. Kilkanaście blach herbowych i inskrypcyjnych oraz jeden portret znajdują się w muzeum w Międzyrzeczu. W spisie z 1845 roku właścicielem jest Karl Friedrich David Bandelow(1804-1869), wymieniony również w spisie w 1857 roku wraz z żoną z domu Richter. Posiadał majątek do swojej śmierci. W 1870 roku rodzina von Tiedemann stała się właścicielem dóbr. W 1877 i 1896 roku majątek o areale 938(1870-77) i 936,53ha(1896) należał do majora Ericha von Tiedemann. W 1907 roku majątek obejmował 696ha. W skład majątku wchodził mniejszy w Brudzewie(Brausendorf wraz z folwarkami: Stradzewo(Luisenhӧhe) i Kręcka Winnica(Alte Schäferei) o areale 242ha. Właścicielami byli: wdowa Luise von Tiedemann i porucznik Erich von Tiedemann. W 1913 roku majątek Ericha i Luise von Tiedemann obejmował 696ha gruntów.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-DWORSKI

Krecko- palac

Krecko- droga Nr302 Sulechow-Zbaszyn

Zespół pałacowo-dworski składający się z pałacu, dworku, bramy i parku. Pałac zbudowany przez właściciela wsi Ericha von Thiedemanna, w 1945 roku przypadkowo wysadzony w powietrze przez ucztujących po zajęciu wsi Rosjan.
Dworek (rządcówka), zbudowany w końcu XVIII wieku, prawdopodobnie przez Dziembowskich, o cechach klasycystycznych, murowany, częściowo szachulcowy, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, w końcu XIX wieku powiększony o część wschodnią. Park założony w XVIII lub XIX wieku, o charakterze krajobrazowym.

kresko-1933-lubuskie