KĘPSKO /Schönborn/

Wieś położona w gminie Świebodzin powiatu świebodzińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1320 roku, kiedy to rycerz Dragonus przekazuje ją klasztorowi paradyskiemu. W 1540 majątek jest w rękach Kaspra von Schlichting. W 1557 roku wieś posiada Melchior von Lӧben, wymieniany również Maximilian von Lӧben. Od 1596 w rękach Christopha von Hake(Haacke) z Berge, którego przodkowie posiadali majątek jeszcze w latach 20-tych XVIII wieku. Po Christophie majątek posiadali synowie: Wichmann, Otto i Rudolph von Hake w 1624 roku, do których należał również Rosin. W 1648 i 1662 roku majątek posiadał Rudolf von Hake. Po śmierci Rudolfa wdowa w roku 1672 wyszła ponownie za mąż za Wolfa Asmusa von Sack z Radowic. Majątek pozostał w rękach synów, Christopha i Georga von Hake. W 1710 roku własność Samuela Rudolfa von Hake, który w 1723 roku sprzedał  majątek Christianowi Adolfowi von Lӧben. W tym samym czasie Beate Dorothea von Hake, jako wdowa wychodzi ponownie za mąż za von Marunde. W 1775 roku majątek w rękach niejakiego Hammer a następnie został zakupiony przez Karla Wilhelma von Zobeltitz. Już w 1776 roku dobra w rękach Karla Friedricha von Plӧnnies a następnie w posiadaniu Karla Sigismunda von Kalckreuth żonatego z Konstancją von Gaudy(1805-1876). Prawdopodobnie była to druga żona. Pierwsza była z domu von Zobeltitz. Dość częstym gościem był brat Konstancji- Franz baron von Gaudy(1800-1840), słynny w tym czasie poeta i prozaik, obecnie zapomniany. Od 1840 roku własność Augusta Wilhelma Eugena Schulz z Niekarzyna.  Po jego śmierci majątek dziedziczy jego syn, Valentin. W 1906 roku majątek zakupił niejaki Krause. W latach 20-tych XX wieku majątek posiada rodzina Wiedenbeck. W zachodniej części wsi w pobliżu kościoła położone było założenie dworsko-parkowo-folwarczne. Pozostałością jest park krajobrazowy.

Kępsko- pałac

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Pozostałością po założeniu leżącym w zachodniej części wsi, w sąsiedztwie kościoła jest niewielki park krajobrazowy.

kepsko-1896-lubuskie