KOSTRZYN /Cüstrin, Küstrin/

Kostrzyn-widok z lotu ptaka

HISTORIA MIASTA

Kostrzyn we wczesnym średniowieczu należał do wielkopolskich Piastów. Po raz pierwszy wymieniony został w roku 1232, w dokumencie Wawrzyńca, biskupa lubuskiego, który przekazuje miejscowość templariuszom w imieniu księcia Władysława Odonica.  W 1261 roku jest własnością Brandenburgii. Prawdopodobnie margrabia Albrecht III około 1300 roku dokonuje lokacji miasta. Jeszcze przed 1317 rokiem otrzymuje prawa miejskie. Do 1535 roku rozwój miasta hamowany jest przez miasta konkurencyjne jak Frankfurt, Gorzów czy Myślibórz. Od 1535 roku Kostrzyn staje się stolicą Nowej Marchii a Jan von Hohenzollern, zwany Janem Kostrzyńskim w latach 1535-1571 doprowadza miasto do rozkwitu. Za margrabią do Kostrzyna przenosi się cały dwór, ministrowie, urzędy. W okresie wojny trzydziestoletniej/1618-1648/ miasto zostaje w znacznym stopniu zniszczone. Za czasów Fryderyka Wilhelma I zwanym “Wielkim Elektorem” Kostrzyn przeżywa okres burzliwego rozwoju. W okresie panowania Fryderyka II, w czasie wojny siedmioletniej ponowne zniszczenia i degradacja miasta.  Kolejny burzliwy okres to epoka napoleońska i zajęcie miasta i twierdzy przez wojska francuskie. Druga wojna światowa przyniosła kres starówce i zamkowi, które powstawało i rozwijało się przez ponad 700 lat.

Kostrzyn-zamek od strony niemieckiej

Kostrzyn- zamek front

ZAMEK

Pierwsza historyczna wzmianka o zamku pochodzi z 1323 roku. Przez kilka lat właścicielami zamku był ród von Wedel. Później przeszedł w ręce templariuszy, a następnie joannitów. W chwili objęcia we władanie zamku i miasta przez zakon krzyżacki w latach 1402-1454 zamek zostaje rozbudowany. W roku 1535 w drodze sukcesji zamek otrzymuje margrabia Jan, który zamek przebudowuje i rozbudowuje w renesansową rezydencję. W okresie wojny trzydziestoletniej zamek ulega zniszczeniu i dewastacji. Za panowania Fryderyka Wilhelma(1640-1688) i Fryderyka III(1688-1713) zamek odbudowano i przebudowano. Na początku XVIII wieku zamek utracił cechy siedziby monarszej, by od 1723 roku stać się siedzibą władz Nowej Marchii. W 1758 roku ulega zniszczeniu w wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie. Odbudowany w 1770 roku z pozbawieniem go w całości dawnego wystroju. W okresie wojen napoleońskich, kiedy wojska francuskie stacjonowały w Kostrzynie, zamek pełnił funkcję szpitala. Od 1814 roku wykorzystywany jako koszary. Kolejne przebudowy w latach 1820-25 oraz 1898-99 pozbawiają zamek w wystroju cech renesansowych. W okresie II Wojny Światowej w roku 1945 zamek zostaje zniszczony na tyle by w latach 1969-70 zostać rozebranym do poziomu piwnic. Był pomysł odbudowy Starego Miasta i zamku ale…

Kostrzyn1 Kostrzyn 30 Kostrzyn3

Kostrzyn8 KostrzynII

 

 

 

 

 

Kostrzyn nOdra dziedziniec zamkowy z pomnikiem elektora

Kostrzyn4 Kostrzyn5 Kostrzyn-dziedziniec zamku, lubuskie

Kostrzyn21 Kostrzyn5x Kostrzyn1

Kostrzyn6Kostrzyn20 Kostrzyn13
Kostrzyn12

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLA

Kostrzyn willa

Screen Shot 171