KOZÓW /Kaaso/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Wymieniona już w XII wieku. W okresie wczesnego średniowiecza wieś należała do zakonu benedyktynek z Gubina. Na początku XVII wieku należała do rodu von Maxen i do miasta Gubin. Od miasta majątek odkupuje rodzina von der Reiche. Kolejnymi właścicielami dóbr była rodzina von Würksche, później rodzina von Dallwitz/1749/ . W połowie XVIII wieku dobra zakupił Johann Nicolaus von Maxen od którego majątek w 1764 roku odkupiła rodzina von Seydel. W latach 1828-1857 wymienia się rodzinę von Würck. Od 1903 roku majątek w rękach rodu von Seydel– wymienia się Else von Seydel. W 1882 roku na polach między Kozowem a Witaszkowem znaleziono skarb o wadze 4,5kg składający się z: ryby o długości 42cm z wypukłymi figurkami, pochwy i miecza z pierścieniami i klejnotami.

Maxen

von DallwitzSeydel

ZESPÓŁ DWORSKI

Zespół dworski, położony w południowo-zachodniej części wsi składa się z: dworu, budynku mieszkalno-gospodarczego, stajni i dwóch stodół. Klasycystyczny dwór zbudowany pod koniec XVIII wieku, murowany z cegły, piętrowy, założony na rzucie prostokąta, nakryty dachem mansardowym. Na osi facjata zwieńczona trójkątnym przyczółkiem.

kozow-1911-lubuskie