OCIOSNA /Obramühle/

Nieistniejąca osada położona w gminie Skwierzyna powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1508 roku jako Obersky, później Oberski Młyn. W XVII wieku własność królewska. W 1877 roku dobra obejmowały 235ha gruntów a w 1896 roku majątek o powierzchni 235,66ha gruntów należał do Carla Nickel. W 1905 roku majątek obejmował 235,11ha i należał do wdowy Marie Nickel. W 1907 roku majątek obejmował 234ha i należał do Paula Link. W 1913 roku majątek o powierzchni 190ha należał do Ottona Witte. W pobliżu znajdował się cmentarz z nagrobkiem drogomistrza Heinricha Kallusch. W 2012 była propozycja stworzenia w tym miejscu muzeum pamięci drogownictwa z umieszczeniem zbioru słupów milowych, które znajdowały się w bazie drogownictwa w Skwierzynie.

Ociosna-dwór Ociosna-park i Obra

 

 

 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE

W Ociosnej znajdował się zespół dworski z założeniem parkowym z wykorzystaniem rozlewisk Obry.

Ociosna 1938 lubuskie