OSIECKO /Oscht/

Wieś położona w gminie Bledzew powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1312 roku(Magnum Oszez) oraz wielokrotnie w latach: 1316(Ochos), 1360(Magnum Ossek), 1370(Magnum Ossecz), 1385(Oschitz), 1400(Magnum Osszeczsko), 1423(Ossyeczno), 1495(Osszyeth), 1501(Ossyeczsko), 1508(Ossziczko), 1509(Ossiczko), 1510(Ossyeczsko), 1563(Ossieczko), 1565(Oszieczko), 1589(Osieczko). W języku niemieckim  w 1350 roku wymieniona jako Groten Ostczetz a w 1944 roku jako Oscht. Początkowo własność margrabiego brandenburskiego. Później własność joannitów. Od 1360 roku należała do cystersów w Zemsku, którzy odkupili wieś od Tomasza, Henryka i Ebela Hockman, mieszczan frankfurckich. W 1423 roku ¼ wsi należała do Ulryka Vkrow, który odsprzedał ją opatowi z Bledzewa. Później należała do cystersów bledzewskich. Wieś należała do zakonu do ich sekularyzacji i przejęciu majątku przez państwo pruskie. Od 1838 roku dobra dzierżawione przez Franciszka Ksawerego Alkiewicza, właściciela Nowej Wsi, późniejszego właściciela majątku. W 2 połowie XIX wieku majątek dzierżawiony przez niejakiego L.Vollmer. W 1870 roku majątek o areale 198ha posiadał August Alkiewicz. W 1877 roku majątek o powierzchni 198ha posiadał Reinhold Vollmer. W 1896 roku majątek o powierzchni 198,39ha należał do  Fritza Viebig. Posiadał majątek jeszcze w 1905 roku. Administratorem dóbr w tym czasie był Ernst Schroeder. W 1907 roku majątek o powierzchni 279ha należał do Franza Berger`a. W 1913 roku majątek o powierzchni 279ha należał do Ernsta Żychlińskiego. W okresie międzywojennym dobra posiada Ernest von Żychliński. Po1945 roku majątek upaństwowiono i na jego terenie utworzono PGR. Po 1992 roku przejęty przez AWRSP. Obecnie dzierżawiony.

DWÓR

osiecko-pow-skwierzyna-dwor

osiecko-pow-skwierzynaok-lubniewic001-dwor

Osiecko Pomiędzy Skwierzyną a Lubniewicami

Dwór zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym, przerobiony w czasach późniejszych. Murowany, piętrowy, założony na planie prostokąta z ryzalitem od strony północnej. Ryzalit zwieńczony trójkątnym przyczółkiem. Dach naczółkowy. Podpiwniczony. Po 1945 roku budynek zaadoptowany na biura PGR i mieszkania dla pracowników.

osiecko-1934-lubuskie