OJERZYCE /Oggerschütz/

Początki wsi sięgają XIII wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1416 roku, kiedy wieś jest w posiadaniu Hansa von Walderode. W XIV wieku w rękach rodu Smolków(von Schmolcke), w XV wieku kilka własności rycerskich: von Walderode, von Schlichting, von Stentzsch– właścicieli Rzeczycy, Dąbrówki Małej i Wolimirzyc. Jako właścicieli Ojerzyc wymienia się później rodzinę von Troschke z Kupienina, potem ród von Kalckreuth z Wolimirzyc, spokrewniony w rodziną von Knobelsdorff. W 1668 roku Ewa Maria von Kalckreuth z Wolimirzyc wychodzi za mąż za Caspara Sigismunda von Knobelsdorff z Myszęcina i w ten sposób wieś dostaje się w ręce von Knobelsdorff. Po śmierci Caspara w roku 1675 Ewa Maria ponownie wychodzi za mąż za Ernesta Ferdinanda von Maxen. Ewa Maria umiera w roku 1694. Od rodziny von Maxen w roku 1706 dobra odkupuje Samuel von Kalckreuth. Rodzina von Maxen w latach 1720-1828 byli właścicielami Wolimirzyc. W 1 połowie XVIII wieku dobra przechodzą w ręce rodziny von Briesen, właścicieli Jezior od 1731 roku. Rodzina ta była budowniczymi starszego, zachodniego skrzydła obecnego pałacu. Na początku XIX wieku dobra są w posiadaniu rodziny von Szczawinski(1828). W połowie XIX wieku zmiana właścicieli wsi- na krótko jest w rękach Alexandra Hielschera, później rodziny Schneider. Majątek po Hermanie Friedrichu Aleksandrze Schneider przypadł córce Marii Schneider, która w roku 1879 wychodzi za mąż za Eugena Fryderyka Guido von Schmeling z Pomorza. Rodzina von Schmeling przebudowuje pałac, dodając skrzydło wschodnie. Po Eugeniuszu dobra dziedziczy jego syn- Günther, po jego śmierci w roku 1927 jego brat major Eugen Herbert. Od roku 1932 jest w posiadaniu siostry Günthera i Eugena, Doroty Marii Caroli, która w 1907 roku wyszła za mąż za hrabiego Friedricha Carla Bodo von Hahn, majora kawalerii, adiutanta księcia Meklenburgii, członka zakonu joannitów. Po nim dziedzicem majątku zostaje jego syn- Friedrich Walther Gneomar hrabia von Hahn.

Ojerzyce- pałac

ojerzyce-palac-od-strony-parku

ojerzyce-lubuskie

W północno-wschodniej części wsi zespół pałacowy. Pałac budowany w kilku etapach o zróżnicowanej budowie. Główny budynek parterowy z użytkowym poddaszem. Skrzydło piętrowe, kryte dachem dwuspadowym. Całość zbudowana na planie prostokąta, podpiwniczona.

ojerzyce-1944-lubuskie