OJERZYCE /Oggerschütz/

Początki wsi sięgają XIII wieku. Prawdopodobnie we wsi istniały 2 lub trzy lenna rycerskie,. które zostały scalone w jeden majątek w XVIII wieku . W XIII/XIV wieku na terenie wsi istniała siedziba rodu von KyauW XIV wieku w rękach rodu Smolków(von Schmolcke)Pierwsza wzmianka pochodzi z 1416 roku, kiedy wieś jest w posiadaniu Hansa von Walderode.  W 1515 roku siedział tu Hans von Schlichting oraz Melchior, Caspar i Albrecht von Schlichting. Wg L. von Ledebur siedzieli tu już w 1513 roku. Rodzina von Knobelsdorff posiadała lenno w latach 1450-1675 do 1706. Część autorów w tym L. von Ledebur uważa, że siedzieli tu do 1781 roku. W 1654 roku wymieniana rodzina von Stentzsch. W 1675 roku umiera Caspar Siegmund von Knobelsdorff(ur.1645). Dwukrotnie żonaty: 1-mo z Margarethe von Brause, wdową von Miesitscheck, 2-do z Evą von Kalckreuth. Majątek dziedziczy córka, Dorothea Elisabeth, żona Conrada von Troschke z Kupienina. Na przełomie XVII-XVIII wieku dobra w rękach Hansa Ernsta von Knobelsdorff(1681-1715). Był trzykrotnie żonaty: 1-mo z K.K.von Lossow, 2-o z K.K. von Bornstädt, 3-tio z Margarethe von Troschke. Prawdopodobnie udział w majątku posiadała Eva Maria von Knobelsdorff, z domu von Kalckreuth, która w 1668 roku wyszła za mąż za Caspara Siegmunda, zmarłego w 1675 roku. Po śmierci Caspara Ewa Maria ponownie wychodzi za mąż za Ernesta Ferdinanda von Maxen. Ewa Maria umiera w roku 1694. Od von Maxen`a w roku 1706 dobra odkupuje Samuel von Kalckreuth. L. von Ledebur podaje, że rodzina von Kalckreuth posiadała majątek już od 1694 roku. W XVIII wieku dobra przechodzą w ręce rodziny von Briesen(1753), właścicieli Jezior od 1731 roku. Rodzina ta była budowniczymi starszego, zachodniego skrzydła obecnego pałacu. W 1734 roku siedział tu Max von Schlichting. W  latach 1752-1791 właścicielem majątku i 2 folwarków(brak wzmianki o siedzibie dworskiej) był Hans Heinrich von Briesen. Po nim dobra dziedziczy córka, Charlotte. W latach 1810-26/36? właścicielem majątku był von Angern i jego córka Beate Charlotte. W 1826 roku majątek jest w posiadaniu rodziny von Szczawiński(1828). W 1840 roku należy do rodziny von Rabenau. W połowie XIX wieku zmiana właścicieli wsi- na krótko jest w rękach Alexandra Ewald i Alexandra Hielscher(Hilscher), od 1852 roku własność Hermana Fr. Alex. Schneider, którego majątek w 1879 roku obejmował 412,30ha gruntów. Majątek po Hermanie Friedrichu Aleksandrze Schneider przypadł córce Marii Schneider, która w roku 1879 wychodzi za mąż za Eugena Fryderyka Guido von Schmeling(ur.1853) z Pomorza. Eugen Fryderyk von Schmeling przebudowuje pałac, dodając skrzydło wschodnie. W 1896 roku majątek kapitana von Schmeling obejmował 477,96ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 490ha i nadal należał do Eugena von Schmeling. Po Eugeniuszu dobra dziedziczy jego syn- Günther, po jego śmierci w roku 1927 jego brat major Eugen Herbert. Od roku 1932 jest w posiadaniu siostry Günthera i Eugena, Doroty Marii Caroli(ur.1886), która w 1907 roku wyszła za mąż za hrabiego Friedricha Carla Bodo von Hahn, majora kawalerii, adiutanta księcia Meklenburgii, członka zakonu joannitów. W 1929 roku jako właścicielka w księdze właścicieli figuruje Carola hrabina von Hahn, której majątek obejmował 476ha. Po niej dziedzicem majątku zostaje jej syn- Friedrich Walther Gneomar hrabia von Hahn.

PAŁAC

Ojerzyce- pałac

ojerzyce-palac-od-strony-parku

ojerzyce-lubuskie

W północno-wschodniej części wsi zespół pałacowy. Pałac z 1885 roku wybudowany na fundamentach dworu z XVII lub XVIII wieku, budowany w kilku etapach o zróżnicowanej budowie. Całość zbudowana na planie prostokąta, podpiwniczona. Główny budynek parterowy z użytkowym poddaszem. Skrzydło piętrowe, kryte dachem dwuspadowym. Pałac w otoczeniu parku krajobrazowego z pierwszej połowy XIX wieku. Po 1945 roku majątek przejął Skarb Państwa. W majątku PGR. Pałac zaadoptowany na biura. W 1993 roku w rękach prywatnych remontowany z adaptacją na hotel. Po okresie prosperity hotel zamknięto a pałac opuszczony ulegał destrukcji. Obecnie po zmianie właściciela nadal stoi opuszczony bez możliwości zwiedzania. Obok 8,5ha park krajobrazowy.

ojerzyce-1944-lubuskie