OGARDY /Wugarten/

Wieś położona w gminie Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W 1337 roku pojawia się po raz pierwszy nazwa wsi. W tym też roku wymieniany jest Henningus von Herslow(Hertslo, Hersleue,Hersleben, Harsleben). W 1349 roku margrabia Ludwik Stary podarował rentę ze wsi Betkinowi von der Ost z Drezdenka w zamian za dług. W 1405 roku Ulryk von der Ost sprzedał wieś zakonowi krzyżackiemu. W 1441 roku jako właściciel wymieniany jest Ludike Letenin. W 1499 roku cała wieś należała do rodziny von Bornstedt oprócz 5 łanów należących do rodziny von Papstein z Dankowa. Pod koniec XVI wieku poszczególne części wsi należały do rodu von Bornstedt na Wołogoszczy, Ługach, Ogardach i Gilowie, Heinricha, małoletniego Wolfa, syna Melchiora, Kerstena, którą to część przejęła rodzina von Natzmer. Prawdopodobnie to lenno przejęła w XVI wieku rodzina von Billerbeck. Z opisu w 1608 roku istnieje na terenie wsi pięć siedzib rycerskich: Wolfa i Hansa von Bornstedt, Asmusa von Bornstedt z Długiego, Markusa von Billerbeck, Joachima von Papstein z Dankowa. W XVIII wieku wymieniane są siedziby rycerskie rodów: von Bornstedt, von Modien(Mӧhlen), von Papstein i von Vorhauer. W XVIII wieku jako właścicieli wsi wymienia się podporucznika Georga Augusta von Wobersnow, Hansa Carla Ludolfa von Stranz, Leopolda Friedricha von Heyden. W 1798 roku cały majątek nabył, skupiając w jednych rękach wszystkie posiadłości rycerskie  szambelan dworu, Alexander Sigismund Friedrich Richard Georg hrabia von Blankensee(*15.01.1747-+17.04.1817). Był synem Christiana Friedricha i Marii Julianny von Flemming. Tak rozpoczęła się stuletnia obecność tej rodziny w Ogardach. Ród ten wywodził się z Pomorza, w XVI wieku pojawił się w Nowej Marchii, głównie w powiecie choszczeńskim. Od 1817 roku właścicielką majątku była wdowa po Sigismundzie, Auguste Dorothea hrabina von Blankensee, z domu von Hagen(*26.01.1757-+10.01.1819), później jej młodszy syn hrabia Friedrich Georg Alexander von Blankensee(*04.11.1792), szambelan i sekretarz królewski, ożeniony z księżniczką Amalie von Carolath-Schӧnaich(*17.05.1798). Od 1871 roku po śmierci Friedricha Georga do 1885 roku właścicielką była hrabina Marie von Blankensee-Firks z domu von Blankensee, zmarła w 1884 roku(jej majątek obejmował 803ha gruntów), zaś w latach 1885-1886 właścicielką była hrabina Aleksandra von Blankensee- Pückler, z domu baronowa von Firks zu Ohlau. Wg spisu właścicieli właścicielem w 1896 roku był Eusebius von Brand z Osieka, zmarły w 1905 roku.  Majątek w tym czasie obejmował 828ha gruntów. Posiadali majątek do 1907 roku. W latach 1907-1908 majątek należał do banku ziemskiego, od którego dobra odkupił radca Kretzschme(a)r. Od 1910 roku właścicielką posiadłości była Martha Kretzschme(a)r z domu Schopenthau. W 1914 roku jej majątek obejmował 838ha gruntów. W 1929 roku majątek Karla Kretzschme(a)r obejmował 901ha.

Drugi majątek w 1879 roku obejmujący 166ha należał do L.Matthias, dzierżawił A.Matthias.

Ogardy- na polnoc od Strzelec

ogardy-kolo-strzelec-kraj

ogardy-palac-od-frontu

 

 

 

 

PAŁAC

Na początku XIX wieku hrabia von Blankensee zbudował parterowy, klasycystyczny dworek. Prawdopodobnie pełnił on role rządówki, dlatego też usytuowano go na terenie podwórza gospodarczego, zajmując jego wschodnią część. Interesującym elementem architektonicznym wyróżniającym budynek jest ozdobny, drewniany ganek z wejściem głównym, a także „wole oko” w połaci naczółkowego dachu.
W trzeciej ćwierci XIX wieku syn jego, hrabia Friedrich Georg wzniósł pałac eklektyczny istniejący do dziś. Dwukondygnacyjny budynek pałacowy założono na planie wydłużonego prostokąta, przy drodze gruntowej z pojedynczymi lipami, tworzącymi niegdyś okazałą aleję lipową. Elewację tylną otacza taras biegnący wzdłuż skarpy, skąd rozciąga się widok na dziedziniec z przyległym dworem i zabudową gospodarczą. W architektonicznym wystroju elewacji zwraca uwagę trójkątna attyka, wieńcząca centralną część frontonu oraz dobrze zachowany detal w postaci schodkowych gzymsów, fryzy o motywie roślinnym i pilastry z kompozytowymi głowicami w narożnikach budynku. W tympanonie pałacu zachował się herb rodowy, przedstawiający trzy sześcioramienne gwiazdy na tarczy , którą zwieńczy korona.
Po przeciwnej stronie drogi na przełomie XVIII i XIX wieku założono park krajobrazowy, który przestrzennie był związany z pałacem. W kompozycji parku wyodrębnia się sztucznie usypany kopiec widokowy. Część parku, otaczająca dworek ma charakter swobodny. Za dworkiem teren opada w kierunku stawu, tworząc malowniczy krajobraz w tle założenia.
Po 1945 roku w posiadaniu PGR. W pałacu urządzono mieszkania dla pracowników PGR, na parterze znajdowała się biblioteka, stołówka, przedszkole i świetlica. Obecnie znajduje się w posiadaniu Gminy Strzelce Krajeńskie i zarządzany jest przez Zakład Komunalny w Strzelcach Krajeńskich. Na 2017 rok pałac zamieszkany przez 5 rodzin. Dwór opuszczony. Część zabudowy folwarcznej została wyburzona.

DSC_0194 DSC_0200 DSC_0222 DSC_0226 DSC_0258 (2) DSC_0265 (2) DSC_0267 DSC_0232 (2) DSC_0234 (2) DSC_0261 DSC_0238 (2) DSC_0239 (2) DSC_0240 DSC_0241 (2) DSC_0242 DSC_0244 DSC_0245

 

ZESPÓŁ DWORSKI

DSC_0196

DSC_0192

DSC_0195 (2)

DSC_0201DSC_0197 (2) DSC_0199 (2)


DSC_0202 DSC_0203 (2) DSC_0208 DSC_0211 DSC_0216 DSC_0218 (2) DSC_0219 DSC_0220 (2) DSC_0223 DSC_0215 DSC_0230

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

DSC_0177 DSC_0180 (2) DSC_0184 DSC_0185 DSC_0172 (2)

 ogardy-1934-lubuskie