Dalewo /Dahlow/

Wieś położona w gminie Marianowo powiatu stargardzkiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1374 roku. Początkowo była lennem rodu von Wedel, później wieś podzielona pomiędzy rody von Wedelvon Schönebeck. W 1374 roku część wsi ród von Schönebeck przekazał klasztorowi augustianów ze Stargardu. W 1378 roku cysterki z Marianowa odkupiły część wsi od Henninga Welcoma(Welzow). W XVII wieku nie ma wzmianki o rodzie von Schonebeck na Pomorzu. W 1628 roku mowa o Martenie von Wedel z Dzwonowa oraz Dinies von Wedel z Rosowa posiadający jeszcze gruntu we wsi. W 1684 roku właścicielem majątku był pułkownik Adam Reinhard von Molzahn(Moltzahn, Maltzan). W połowie XVIII wieku ¾ wsi należało do Adama Jürgena von Maltzan, który w 1756 roku liczył sobie 74 lata. Po nim majątek dziedziczy syn, porucznik August von Maltzan. W 1793 roku majątek zakupił Johann Gottlieb Zimmermann, od którego dobra wykupił porucznik Otto Wilhelm Ernst von Below. W 1796 roku odsprzedaje dobra majorowi Gottliebowi Wilhelmowi von Hagen, który w 1798 roku sprzedaje dobra porucznikowi Franzowi Heinirchowi Leopoldowi von Krüger. W 1799 roku majątek zakupił Johann Friedrich Gaewert(Gewert) z Koszewa. W 1828 roku właścicielem był Friedrich Fontanus, w 1832 roku Friedrich Wilhelm Asch. W 1841 roku dobra zakupił kapitan w stanie spoczynku Eduard August Wilhelm Klamann. Kolejnym właścicielem od 1879 roku Ernst Kolbe. W latach 1910-29  majątek w rękach Hermanna Rehrmann. 29-letni Hermann Rehrmann zakupił majątek od Ernsta Kolbe. Dobra liczyły 254 ha gruntów.

DWÓR

Dalewo, zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Pozostałością po założeniu są resztki parku dworskiego założonego w drugiej połowie XIX wieku oraz budynki gospodarcze.

Dalewo 1938, zachodniopomorskie