Dalewo /Dahlow/

Wieś położona w gminie Marianowo powiatu stargardzkiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1374 roku. Wieś należała do rodu von Schönebeck. W 1374 roku część wsi ród von Schönebeck przekazał klasztorowi augustianów ze Stargardu. W 1378 roku cysterki z Marianowa odkupiły część wsi od Henninga Welcoma. Po reformacji dobra kościelne powróciły w ręce prywatne. Od tego czasu częste zmiany właścicieli- w 1804 roku 1/4 gruntów w posiadaniu rodziny Gewert, w latach 1842-1862 dobra posiada rodzina Klamann, na przełomie wieków rodzina Kolbe. Do 1910 roku dobra w posiadaniu rodu von Hildebrand. W latach 1910-29  majątek w rękach Hermanna Rehrmann. Dobra liczyły 254 ha gruntów.

Dalewo, zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Pozostałością po założeniu są resztki parku dworskiego założonego w drugiej połowie XIX wieku oraz budynki gospodarcze.

Dalewo 1938, zachodniopomorskie