Dreżewo /Dresow/

Wieś położona w gminie Karnice powiatu gryfickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1287 roku będąc w tym czasie z nadania księcia Bogusława własnością klasztoru żeńskiego w Trzebiatowie. W 1369 roku własność niejakiego Tiede, który w tym roku sprzedaje wieś rodzinie von K(C)arnitz. Na początku XVIII wieku dobra posiada Wilhelm von K(C)arnitz. Po nim dobra dziedziczy pułkownik Joachim Matthias von K(C)arnitz oraz jego syn Carl von K(C)arnitz. W 1753 roku prawny opiekun Carla von K(C)arnitz z rodziny von Woedtke sprzedał majątek rotmistrzowi Bogislawowi Friedrichowi von Schmeling, od którego dobra zakupiła wdowa Becker, z domu Reinhard. Po jej śmierci majątek dziedziczy jej córka, Katharina Elisabeth Zimmermann, żona Carla Gottfrieda. W 1789 roku po śmierci męża sprzedaje dobra Juliusowi Friedrichowi von Flemming. W 1804 roku majątek zakupiony przez Friedricha von Jasmund i Heinricha Vicotra Sigismunda von Oertzen. W 1828 roku właścicielem dóbr jest kupiec Wietzlow. W 1840 roku majątek zakupuje Ferdinand Ludwig Elbe, w 1842 roku nobilitowany. W 1857 roku jego syn Oskar von Elbe sprzedaje majątek kupcowi i radcy handlowemu F.W.Schlutow. W 1884 roku dobra zakupuje rodzina von Bonin i posiada je do 1945 roku. W 1910 roku właścicielem dóbr był Eduard von Bonin a majątek liczył 1055 ha gruntów. W 1929 roku właścicielem dóbr dreżewskich był Curt von Bonin a majątek liczył 1092 ha gruntów. Po 1945 roku do 1947 roku w pałacu stacjonowały wojska radzieckie. Od 1949 roku PGR. Od 1968 roku właścicielem majątku było Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Hodowli Zwierząt Zarodowych. Pod koniec lat 80-tych XX wieku w rękach ZHP ze Śląska. Od lat 90-tych XX wieku w rękach prywatnych.

 

 

 

 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY.

Pałac zbudowany w 1863 roku, w 1890 roku uległ pożarowi. Odbudowany i przebudowany. Zbudowany na planie prostokąta w stylu neogotyku angielskiego, dwukondygnacyjny z czworoboczną wieżą, podpiwniczony. W sąsiedztwie park krajobrazowy o powierzchni 9 ha oraz zespół folwarczny z budynkami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym.