Krokowa /Krockow/

Krokowa pow. Puck, pomorskie

 

HISTORIA WSI

Wieś gminna położona w powiecie puckim. Stara wieś, która od XII wieku do 1772 roku należała do Krokowskich herbu własnego. Po wygaśnięciu polskiej linii rodu, Krokowa przeszła w ręce zniemczonej linii von Krockow. W ich rękach miejscowość była do 1945 roku.

PAŁAC

Istniejący do dzisiaj obiekt budowany był bez przerwy od XIV do XVIII wieku, uzyskując obecny wygląd w wieku XVIII.  Po opuszczeniu pałacu przez rodzinę von Krockow w 1945 roku, majątek znacjonalizowano. Przez lata pałac mieścił w swoich murach Zakład Hodowli Roślin oraz Kaszubski Dom Kultury. Nie remontowany popadał w ruinę. W 1990 roku odrestaurowany przez polsko-niemiecką fundację w skład której wchodzą członkowie dawnych właścicieli. Obecnie pełni funkcję luksusowego hotelu oraz muzeum przede wszystkim rodu von Krockow.

Krockow Krockow hrabia

Łupawa /Lupow/

Łupawa, pomorskie

 

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Potęgowo powiatu słupskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1282 roku jako własność klasztoru w Kołbaczu. Około 1300 roku stała się włąsnością rodu ŚwięcówŚwięciców/Svenzonen/. Kolejno była w rękach rodów: von Tessen i von Puttkamer. Po raz kolejny zmiana właściciela. Joachim von Zitzewitz z Gogolewa/Jugelow/ zakupuje wieś wraz z zamkiem Canitz od Ewalda von Puttkamera z Łosina. W 1683 roku po 180 latach posiadania wsi, Ernst Friedrich von Zitzewitz sprzedaje dobra Joachimowi Ernstowi von Grumbkow/Generalny Komisarz Wojenny/. Dzięki niemu Łupawa otrzymała prawa miejskie. Był też budowniczym nowego klasycystycznego pałacu na ruinach zamku Canitz. Ostatnim z rodu był bezpotomnie zmarły Filip Wilhelm von Grumbkow. Spadkobierczynią majątku byłą Sophie von Podewils, która wyszła za mąż za Friedricha Otto von Bonin. Kolejnym właścicielem Łupawy w roku 1822 został najstarszy syn Friedricha- Friedrich Wilhelm Bogislav von Bonin. W roku 1931 dobra dziedziczy Hans Jesko von Puttkamer. W rękach rodu von Puttkamer dobra są do 1945 roku.

Tessen

Puttkammer 1ZitzwitzGrumbkow

PodewilsBonin 1

 

von Bonin-kadet ok.1860Właściciel Łupawy-Otto von Bonin jako kadet, Potsdam1860

 

Łupawa 2, pomorskie

Łupawa 3, pomorskie

 

Screen Shot 083

NIEMICA /Nemitz/ pow. Sławno

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Malechowo powiatu sławieńskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Pierwsza wzmianka pojawia się w roku 1250 roku. Początkowo należała do rody Święców, później do rodu von Puttkamer oraz von Zitzewitz. Od 1443 roku stała się własnością rodu von Ramel, będąc w ich poiadaniu do XVII wieku. Pod koniec XVII wieku właścicielami Niemicy została rodzina von Below. W 1714 roku von Below sprzedaje majątek swemu zięciowi Jurgenowi Valentinowi von Kleist. W rękach rodziny von Kleist pozostaje Niemica do końca XIX wieku. Kolejnym właścicielem zostaje rodzina von Natzmer i posiada go do 1945 roku. Ostatnim właścicielem był Boguslaw von Natzmer. Jako właścicieli ziemskich wymienia się również rody: von Nemitz, von Palbitzky, von Zastrow.

Puttkammer 1

Puttkammer 3

Puttkammer 2

Zitzwitz

Ramel

Below 2

Below 1

Kleist

Natzmer

Palbitzky

Zastrow 1

Zastrow 2

Niemica pow. Sławno, zachodniopomorskie

Niemica pow. Sławno, zachodniopomorskie

 

 

 

 

 

DWÓR

W 1720 roky Jurgen Valentin von Kleist buduje siedzibę dworską. Prawdopodobnie wielokrotnie przebudowywany. Był to budynek zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, murowany, piętrowy, podpiwniczony, kryty dachem naczółkowym. Prawdopodobnie uległ zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej. Ostatecznie rozebrany w 1959 roku. Pozostałością założenia jest park krajobrazowy o powierzchni 7,5 ha oraz resztki zabudowań folwarcznych: dawna oficyna dworska(obecnie dom mieszkalny nr 47), obora, remiza.

niemica-pow-slawno-1935-2-zachodniopomorskie