NIEMICA /Nemitz/ pow. Sławno

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Malechowo powiatu sławieńskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Pierwsza wzmianka pojawia się w roku 1250 roku. Początkowo należała do rody Święców, później do rodu von Puttkamer oraz von Zitzewitz. Od 1443 roku stała się własnością rodu von Ramel, będąc w ich poiadaniu do XVII wieku. Pod koniec XVII wieku właścicielami Niemicy została rodzina von Below. W 1714 roku von Below sprzedaje majątek swemu zięciowi Jurgenowi Valentinowi von Kleist. W rękach rodziny von Kleist pozostaje Niemica do końca XIX wieku. Kolejnym właścicielem zostaje rodzina von Natzmer i posiada go do 1945 roku. Ostatnim właścicielem był Boguslaw von Natzmer. Jako właścicieli ziemskich wymienia się również rody: von Nemitz, von Palbitzky, von Zastrow.

Puttkammer 1

Puttkammer 3

Puttkammer 2

Zitzwitz

Ramel

Below 2

Below 1

Kleist

Natzmer

Palbitzky

Zastrow 1

Zastrow 2

Niemica pow. Sławno, zachodniopomorskie

Niemica pow. Sławno, zachodniopomorskie

 

 

 

 

 

DWÓR

W 1720 roky Jurgen Valentin von Kleist buduje siedzibę dworską. Prawdopodobnie wielokrotnie przebudowywany. Był to budynek zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, murowany, piętrowy, podpiwniczony, kryty dachem naczółkowym. Prawdopodobnie uległ zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej. Ostatecznie rozebrany w 1959 roku. Pozostałością założenia jest park krajobrazowy o powierzchni 7,5 ha oraz resztki zabudowań folwarcznych: dawna oficyna dworska(obecnie dom mieszkalny nr 47), obora, remiza.

niemica-pow-slawno-1935-2-zachodniopomorskie