WŁOCHÓW /Wällisch/

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wieś rycerska. W 1380 roku należała do rodziny von Hakenborn. Przez ponad sto lat brak danych. W 1509 roku jest własnością rodu von Schӧnaich z Trzebieli. W 1534 roku należy do rodziny von Schӧnaich ze Szprotawy. W 1551 roku własność rodu von Metzenrode, który w 1580 roku scalił dobra we wsi. Druga część wsi w latach 127-1433 należała do rodziny von Wildenstein. Później dość częste zmiany właścicieli: von Wache(1474), von Oppel z Żakowa(1494), von Haugwitz(1551-1576), von Metzenrode(1582), von Oppel z Piotrowa(1586-1593), von Nostitz(1594), von Schenckendorf(1596-1601), von Rackel(1601), baronowie von Promnitz z Żar(1604-1608), von Schellendorf z Przewozu(1608), książęta żagańscy(1666-1940).

Włochów 1901, lubuskie