WITOSZYN GÓRNY /Ober Hartmannsdorf/

Wieś położona w gminie Wymiarki powiatu żagańskiego. Wzmiankowana w 1297 roku będąc częścią państwa stanowego Żary należącego do rodu von Pack. W latach 1474-1571 należała do rodziny von Melhose z Witoszyna Dolnego. Kolejnym właścicielem wsi w latach 1571-1595 jest rodzina von Schellendorf z Lutynki. Część gruntów w 1590 roku posiadała Pani von Zedlitz. W 1595 roku majątek w rękach rodu von Dyhrn, od 1628 roku własność księcia von Wallenstein. Od 1669 do 1940 roku wchodzi w skład księstwa żagańskiego. Wg spisu właścicieli ziemskich z 1873 roku zarządcą majątku był Schlenner, a dobra liczyły 273 morgi ziemi.

Witoszyn Górny 1907, lubuskie

We wsi w XIX wieku istniał folwark.