Ronica /Rönz/

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Początkowo należała do biskupstwa kamieńskiego. Od 1500 roku w rękach rodu von Flemming. W XVII wieku mowa o siedzibie dworskiej. Na przełomie wieków XVII i XVIII był lennem Kurta Gebhardta von Flemming, który odziedziczył je po swoim ojcu, Kurcie i w 1735 roku przekazał swojemu synowi Carlowi Friedrichowi von Flemming. W 1804 roku majątek należy do Juliusa Friedricha Wilhelma von Flemming. W 1828 roku zakupiony przez Johanna Heinricha Kӧpke od rodziny Plath. W 1854 roku ponownie w rękach rodziny von Flemming. W 1856 roku własność Curta Gebharda Carla Friedricha von Flemming. W 1903 roku sprzedali dobra rodzinie Kunert. W 1910 roku właścicielem majątku była rodzina Schultz-Succo a dobra liczyły 262 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr był Theodor von Wentzel a majątek dzierżawił Günther von Sydow. Dobra liczyły 255 ha gruntów.

ZESPÓŁ DWORSKI

Po zespole zachowały się resztki parku krajobrazowego z drugiej połowy XIX wieku.