OLSZYNIEC /Wellersdorf/

Wieś leżąca w powiecie i gminie Żary, której początki sięgają średniowiecza. Pierwszy raz wzmiankowany w roku 1346 jako wieś będąca własnością rodziny von Pack, możnowładców dolnołużyckich, do których należały Żary. Po 1340 roku wieś i majątek należał do rodu von Biberstein.  Wzmiankowana również w latach: 1350(Vellerstorff), 1381(Welristoerff), 1483(Wellissdorff). We wsi kilka działów własności. Należała do wielu rodów: Slicher(1381), von Gebelzig(1381), von der Seltau(1381), von Schӧnaich z Lipinek Łużyckich(1381), Hobillin(1381), sędzia Bertram z Żar(1381), von Gebelzig(1415-1524-w 1490 wymieniony Peter von Gebelzig), von der Dahme(1490-1520), von Mühlen(1530-wymieniony Bartusch von Mühlen, 1551, 1583, 1586, 1622, 1625), von Unruh(1625), von Bomsdorff(1685, 1695), von Kohrin(1723), von Felden(1723), von Glasser(1745, 1762), von Felden(1767, 1810, 1813/14, 1823), Hasse(1827). Podział wsi na część górną: von Jaurisch(1836, 1848), Schmidt(1850), hrabiów von zu Dohna(1854, 1861- wymieniony Bernhard urodzony w 1817r), porucznik Carl Wilhelm Zehe– za jego czasów majątek liczył 364,20 ha gruntów. Później majątek jest własnością rodzin: Schwarzlose(1903) i Wockenfuss(1929). Część dolna należy do: Schulz(1811), Bail(1844, 1850), Garzinski(1861). Po 1860 roku majątek należy do barona von Biedermann, później do Christiana Meyer(1879) i dobra liczyły 396 ha gruntów. Ostatnią rodziną posiadającą majątek była rodzina Jitschin(1929).

ZAMEK

Olszyniec (3)

Olszyniec (1)

Olszyniec (5)Olszyniec (4)Olszyniec (2)

Późnogotycki zameczek, zbudowany na przełomie XV-XVI wieku, przebudowany i powiększony w XX wieku. Murowany z cegły, założony na planie prostokąta, z kwadratową przyległością od strony zachodniej. Piętrowy, przyległość parterowa. Zachowane gotycko-renesansowe szczyty o falistym wykroju, zaakcentowane blendami. Piwnice nakryte sklepieniami kolebkowymi, pozostałe wnętrza belkowymi stropami. Po drugiej wojnie światowej w posiadaniu Administracji Lasów Państwowych. Obecnie własność prywatna, dom Nr32.

Olszyniec-dwór

 Olszyniec (13)Olszyniec (11)Olszyniec (14)Olszyniec- pow. Żary- pałac

ZESPÓŁ DWORSKI

W dawnym Olszyńcu Górnym, obecnie to centralna część wsi położony jest zespół dworski składający się z: dworu, zabudowań folwarcznych oraz parku krajobrazowego. Dwór zbudowany na planie prostokąta, piętrowy, kryty dachem dwuspadowym, podpiwniczony. Własność prywatna

Olszyniec Górny 1924, lubuskie Olszyniec Dolny 1924, lubuskie