LUTOL MOKRY /Nasslettel/

Wieś położona w gminie Trzciel powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1231 roku. W tym czasie należała do kantora gnieźnieńskiego Sędziwoja z rodu Niałków-Jeleni, który wszystkie swoje dobra przekazał na rzecz cystersów w Obrze(1238). Nie wiadomo kiedy i dlaczego powraca w ręce prywatne. Jest własnością Michała i Jana, synów Wojciecha z Kozłowa k. Buku, którzy w 1365 roku sprzedają wieś Wincentemu Doliwie-Rozdrażewskiemu z Kępy. W 1402 roku wymieniany jako właściciel Hincza Szkapa, który w 1403 roku zamienia Lutol Mokry na inne miejscowości z opatem paradyskim. W 1435 roku wieś dzierżawiona przez Piotra Kubaczyńskiego, od 1436 w dzierżawie u Dobrogosta Koleńskiego z Kolna.  W 1439 roku Dobrogost Koleński zwraca Lutol Mokry opatowi paradyskiemu. W 1580 roku wieś nadal w rękach cystersów z Paradyża. W 1796 roku majątek przejęty przez państwo pruskie. W 1837 roku jest w kluczu dóbr hrabiego von Strein-Schwartzenau z Dąbrówki Wielkopolskiej.

Lutol Mokry- dwor

 ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE

We wsi założenie dworsko-folwarczne. Pozostałością przebudowany dwór oraz resztki parku dworskiego.

DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0063

DSC_0038

DSC_0039 DSC_0041 DSC_0044

 

 

 

 

Lutol Mokry, lubuskie