ŁAGOWIEC /Lagowitz/

Wieś położona w gminie Trzciel powiatu międzyrzeckiego. Początki wsi sięgają średniowiecza, kiedy należała do zakonu templariuszy, od 1312 roku do joannitów z Łagowa. Wymieniana pod wieloma nazwami: Lagowecz(1418), Lagowcze(1435), Lagowyecz(1444), Łagowiec(1448), Lagouyecz(1509), Lagowiecz(1513), Laguviecz(1540), Łagowiecz(1564), Łagowiec(1577). W 1418 roku dobra w rękach Franciszka i Dziersława Smolków, w 1420 dobra są w posiadaniu braci: Piotra i Janusza Konopków z Bukowca. W 1446 roku część wsi zostaje sprzedana przez córkę zmarłego Dziersława Smolkę, Małgorzatę kasztelanowi międzyrzeckiemu Stanisławowi Ostrogskiemu z Ostroroga. W 1469 roku część wsi należała do Jana Barkowickiego, który swojej żonie Annie zapisał 300 zł posagu z ½ Łagowca. Od 1513 roku wieś w rękach Bukowieckich z Bukowca– wymienieni bracia Szymon, Abraham, Jan Bukowiecki. Od 1538-1580 wieś w rękach Ostrorogów herbu Nałęcz. W 1577 roku wieś sprzedana Janowi Herstopskiemu. W 1579 roku Marcin z Ostroroga Lwowski sprzedaje część Łagowca Andrzejowi Krzyckiemu, który sprzedał ją w 1580 roku. W 1755 roku majątek jest w rękach rodziny Sczanieckich vel Szczanieckich herbu Osorya. W XIX wieku dobra należą do von Żychlińskich. W 1845 roku w skład majątku wchodziły folwarki: Gościec(Guscht), Alt und Mittel Vorwerk, Bieleń(Stenschifke). W 1846 roku własność Adama Żychlińskiego. W tym czasie w skład majątku wchodziły folwarki: Nowy Świat, Guszt, Średni i stary folwark, Stęszewo i Piaski. W 1857 roku właścicielem był von Żychliński z żoną z domu von Pannwitz W 1870-77 roku majątek Hermanna von Żychlińskiego obejmowały 851ha gruntów.  W 1884 roku majątkiem zarządzał Hermann von Żychlińskiego. Do majątku w Łagowcu należał majątek w Panowicach. W 1896 roku właścicielem majątku o powierzchni 850,62 była Philipine von Żychlińska, z domu Oberfeld. Jej majątek w 1907 i 1913 roku obejmował 851ha gruntów. Po śmierci Philippine von Żychlińskiej właścicielem został jej syn Emil von Żychliński(1852-1922). Po jego śmierci majątek dziedziczy adoptowana jego córka, Emilia Hildegarda von Sobieski- von Żychliński. Prawdopodobnie z powodu kłopotów finansowych oraz małoletności Emilii, majątek przejął Landbank Aktiengesellschaft w Berlinie. W 1926 roku w wieku 18 lat Emilia wychodzi za mąż za Fritza Georga  barona von Waldenfels. Rodzina baronów von Waldenfels dzierżawi majątek.  Do 1939 roku w skład majątku wchodziły folwarki: Grünthal, Nowy Świat(Neuwelt), Wilhelmsruh.

Łagowiec-palac2

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Pozostałością po założeniu są resztki parku krajobrazowego oraz leżące w pobliżu parku budynki gospodarcze byłego folwarku.

lagowiec-1894-lubuskie