ŁUSZCZYN /Mittelvorwerk/

Nieistniejąca osada położona na północ od Pomorska przy drodze Pomorsko-Brzezie, w gminie Sulechów powiatu zielonogórskiego. Były folwark wchodzący w skład majątku w Pomorsku. Bażantarnia. Wzmiankowana w 1896 roku jako część majątku hrabiów von Schmettow. W 1914 roku własność hrabiego Bernharda von Schmettow. Po zbankrutowaniu majątek przejęty w latach 20-tych przez spółkę z Berlina, zwaną w 1929 roku jako „Gurag” Gutsverwaltungs- und Verwertungs- Akt.-Ges., Berlin.