ŁAGÓWEK /Neu Lagow/

Miejscowość położona w gminie Łagów powiatu świebodzińskiego. Wielokrotnie wymieniana jako: New Logow, Newenlagow, Nygen Lagow, po raz pierwszy w 1350 roku, kiedy rycerze von Klepzig sprzedali wieś joannitom z Łagowa. Informacja o niewielkich majątkach pojawia się w spisie z 1929 roku. Wymienia się: Annę Fest(92ha),  Wilhelma Hoffmann(94ha), Gustava Ulrich(188ha).

We wsi kilka dużych budynków mieszkalnych z przełomu XIX/XX wieku z zachowaną zabudową gospodarczą.