ŁAGÓW /Logau/

Wieś położona w gminie Dąbie powiatu krośnieńskiego. Wymieniona w Kronice uposażeń biskupstwa wrocławskiego z 1295-1305 jako Lawow. W 1300 wzmiankowana jako Lagow. W 1305 wzmiankowana jako Logow, w 1583 roku jako Loger. Początkowo należała do Piastów śląskich, od XIV wieku do margrabiów brandenburskich. Lenno wielu rodów rycerskich. Wchodził początkowo w skład majątku w Leśniowie Wielkim. W 1495 roku lenno Opitza von Bomsdorf, który miał majątek w Leśniowie Wielkim. W 1520 roku należy do rodu von Rothenburg. W 1583 roku należała do rodu von Doberschütz, właścicieli Pławia. W latach 1597-1611 własność Karla Sigismunda barona von Zedlitz und Neukirch, który mieszkał w Łagowie. W drugiej połowie XVII wieku należała do Michaela Magirus von Logau(tytuł szlachecki uzyskał w 1658 roku). Od 1696 roku jest w posiadaniu Johanna von Arnold, właściciela Leśniowa Wielkiego i Małego, Lasek Odrzańskich, Płotów, Sudołu i Radomii. Był fundatorem stojącego do dzisiaj kościoła w Łagowie(na suficie widoczny herb Johanna von Arnold). Po śmierci Johanna von Arnold w 1700 roku oraz jego żony Dorothei z domu von Jeuthe w 1705 roku, dobra odziedziczył syn, Karl Ludwig von Arnold, budowniczy nowego pałacu w Laskach Odrzańskich. W 1709 roku ożenił się z Eleonore von Unruh. Wymieniony jako właściciel w 1713 oraz w 1718/19 roku. Nie miał syna. Mieszkał w swoim majątku w Laskach Odrzańskich. Miał dwóch zamożnych braci na Śląsku. Po Karlu dobra dziedziczy Ludwig von Arnold, później baron Sigismund von Arnold. Ostatnim z rodu jest przybrany syn barona Sigismunda, Johann Christian von Arnold, dwukrotnie żonaty: 1. z Sophie Caroline von Ehrenberg, 2. Z Franziską von Ehrenberg. W 1828 roku po otrzymaniu zgody od cesarza przyjmuje nazwisko von Arnold-Ehrenberg. Umiera 29 grudnia 1849 roku, bezdzietnie. Zmarł prawdopodobnie w Łagowie, bo wcześniej sprzedał majątki w Laskach Odrzańskich oraz Leśniowie Wielkim braciom Lindheim. Dobra dziedziczy rodzina żony- von Ehrenberg- wymieniony Franz von Ehrenberg, jego syn Heinz von Ehrenberg. Dobrami zarządzał Karl Redlich, mąż Elly von Ehrenberg, siostry Heinza. W 1879 roku dobra obejmowały 342,01 ha gruntów. W 1896 roku majątek o areale 336ha należał do pułkownika Franza von Ehrenberg. W 1914 roku majątek obejmował 342ha i należał do rodu von Ehrenberg. W 1921 roku majątek przejęty przez rodzinę Goldner. W 1929 roku majątek Gustava Goldner obejmował 828ha areału. Posiadali dobra do 1945 roku.

Łagow- dwor od fronto, ok. Krosna Odrzanskiego Łagow - pow. Krosno Odrzanskie ŁAgów, lubuskie

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

Pozostałością po założeniu dworsko-folwarcznym są budynki gospodarcze, resztki parku dworskiego. Po 1945 roku majątek przejęty przez państwo polskie, w zarządzie PGR. Po 1989 roku były majątek w posiadaniu Iglopol z Dębicy, później firmy Hortex z Gubina.

Łagów-Krosno, lubuskie