KONRADOWO /Kunersdorf/

Wieś leżąca w gminie Otyń w powiecie nowosolskim. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia sie w roku 1516, kiedy bracia von Rechenberg zakupują Otyń. Później w rękach kolejnych właścicieli Otynia- von Sprintzenstein, księcia kurlandzkiego Piotra Birona i jego córki Doroty de Talleyrand-Perigord, Aleksandra księcia Dino de Talleyrand-Perigord.  W 1879 majątek zakupuje Rudolph von Friedenthal a po nim majątek odziedzicza jego córka, Renata von Lancken-Wackenitz. Majątek pozostaje w rękach rodziny von Lancken-Wackenitz do 1945 roku. Po II wojnie światowej na terenach majątku PGR.