SZCZEPANÓW /Zeipau/

Wieś położona w gminie Iłowa powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1474 roku, kiedy należała do rodziny von Beyer ze Straszowa(Gross Selten). Ta wieś przez wieki bardzo często zmieniała właścicieli. A są nimi: von Blanckenstein-1521-1607, żagański urzędnik, sekretarz Kolbe-1607, miasto Żagań 1616, książę von Wallenstein-1628, ponownie miasto Żagań-1634, ponownie sekretarz Kolbe-1652, wdowa po Kolbe z domu von Dyhrn– 1726, baron von der Goltz z Lubieszowa i Jankowej Żagańskiej-1746, hrabia von Tottleben z Jankowej Żagańskiej- 1752, von Machni z Głogowa- 1781, Schütze-1784, w 1786 dobra przejęło państwo, Schittny– 1857, Weitzig-1860, von Stephany-1863, Friedemann– 1866, Kühne– 1874, Metzler– 1876, von Winkler z Radensdorf koło Calau- 1878, Bamberg z Panią Schnäbelbach- 1880, von Stülpnagel– 1882, Jaehne– 1883, Raebiger z Görlitz- 1884, prawnik Dr Reuling– 1889, bankier z Berlina Jacob Landau – 1892, Pani von Elbe– 1909, Bartsch– 1910, kupiec z Bremen Oloff- 1911, Kaempffe– 1914, oraz wdowa– 1929, Bär– 1930, ponownie Pani Kaempffe– 1932, Pan Wohlfarhrt z żoną- 1933-1945.

Szczepanów pow. Żagań, lubuskie

Poza założeniem dworskim z dworem, podwórzem, zabudowaniami gospodarczymi, w parku położony był pałac, obecnie nieistniejący.

szczepanow-1901-lubuskie