KRZYWNICA /Uchtenhagen/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Stara Dąbrowa powiatu stargardzkiego. Założycielem wsi był ród von Uchtenhagen. W 1324 roku wieś była już lennem rodu von Wedel. Z tego rodu jako właścicieli wsi wymienia się:  Hassa von Wedel Młodszy z Krzywnicy(1352), Tetze von Wedel(1387), Jürgena, Wedego, Filipa von Wedel(1421), Czulsa, Jeske, Vivigenza I Fryderyka von Wedel(1433), Hassa von Wedel(1434), Hansa von Wedel(1481), Melchiora von Wedel(1478-1523), Wolfa von Wedel(1545). W XVII/XVIII wieku wieś jak i przyległe tereny podzielono na pięć majątków A-E co znacznie skomplikowało kwestię własności ziemskiej.

MAJĄTEK A(obecnie osada Krzywiec)

Należał do Jakuba Ernesta von Ueckermann, którego syn w 1686 roku sprzedał majątek Adamowi Reinhardtowi von Moltzahn. W 1764 roku dobra w rękach Adama Georga von Moltzahn. W 1787 roku majątek przejmuje Caspar Heinrich von Mellentin ale już w 1789 roku właścicielem dóbr A jest Johann Gottlieb Zimmermann. W 1799 roku dobra są w rękach rodu  von Heyden. W 1839 roku właścicielem majątku jest rodzina Krüger, w 1859 roku Otton Schumann, w 1862 roku Albert Müller. Właścicielem majątku w 1910 roku jest Otto Krüger a majątek liczył 343 ha gruntów. W 1928 roku dobra w rękach Waltera Krüger a majątek liczył 349 ha gruntów.

Krzywnica A i B, 1931, zachodniopomorskie

MAJĄTEK B(obecnie osada Krzywiec)

Należał do Kurta Wilhelma von Wedel. Po jego śmierci majątek w rękach jego bratanka Juliusa Henricha von Wedel, który w 1770 roku sprzedaje majątek Lupoldowi von Wedel. W 1794 roku dobra w rękach Aleksandra Zygmunta hrabiego von Blankensee. Od 1799 roku dobra w posiadaniu rodu von Heyden. Od XIX wieku częsta zmiana właścicieli: Krüger(1839), w 1859 roku Otton Schumann, w 1862 roku Albert Müller. Właścicielem majątku w 1910 roku jest Otto Krüger a majątek liczył 343 ha gruntów. W 1928 roku dobra w rękach Waltera Krüger a majątek liczył 349 ha gruntów.

Krzywnica C i D oraz ruina zamku, zachodniopomorskie 1931

MAJATEK C- Krzywnica

W 1770 roku dobra w rękach Lupolda von Wedel. W 1794 roku właścicielem majątku jest Aleksander Zygmunt hrabia von Blankensee, od 1799 roku dobra w rękach rodu von Heyden. W 1846 roku majątek w posiadaniu rodziny Metzke, w latach 1855 i 1862 Izaak Josephine, później Paul Kolbe, w 1847 roku Karl Rückrorth, w 1856 roku Fryderyk Ludwik Wagner, w 1862 roku Erdmann Fryderyk Maria Schrader. W 1910 roku majątek C był w posiadaniu Paula Schӧnfeld i liczył 198 ha gruntów a w 1928 roku również w rękach Paula Schӧnfeld a majątek liczył dalej 198 ha gruntów. Później zmiana właściciela- był nim Dr Emil Levi a następnie Hermann Mühller.

MAJĄTEK D(Kempengut)- (obecnie osada Kępy)

 W 1799 roku dobra w rękach rodu von Heyden. W XIX wieku majątek D należał do rodziny von Wedel– powrócił do nich w 1844 roku. W 1854 roku sprzedany Ernestowi Fryderykowi Holtzmann, który posiadał dobra do 1892. W 1905 roku folwark w posiadaniu Ludwika Blümke. W 1910 roku dobra w rękach Georga Schlager`a a folwark liczył 174 ha gruntów. Był właścicielem do 1945 roku.

Krzywnica E, 1931, zachodniopomorskie

MAJĄTEK E( obecnie osada Rokicie)

 W 1794 roku dobra w posiadaniu Aleksandra Zygmunta hrabiego von Blankensee. W 1799 roku majątek zakupiła rodzina von Heyden. W 1910 roku folwark w posiadaniu Waltera Dudy a majątek liczył 177 ha gruntów. W 1928 roku dobra są własnością Dr Georga Aicht a majątek liczył nadal 177 ha gruntów. Do 1945 roku dobra są własnością Reinholda Schrader.

Krzywnica 1891, zachodniopomorskie